Prawo reguluje miejsca umieszczania plakatów wyborczych

Apel do komitetów wyborczych. W naszym otoczeniu pojawia się coraz więcej plakatów i banerów. Aby uniknąć chaosu informacyjnego i uchronić się od kłopotów, warto przestrzegać obowiązującego prawa. Informujmy też potencjalnych zrywających czy zakrywających ogłoszenia wyborcze, że akty uniemożliwiające innym zaznajomienie się z ogłoszeniem, są karalne.

 

Straż miejska i policja reagują w sytuacji umieszczenia plakatów czy banerów w sytuacji gdy zagrażają one  życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

 

Przypominamy, że bez uzyskania zgody właściciela czy administratora nie można wieszać plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, wiaduktach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Prawo dokładnie reguluje takie kwestie i w celu uniknięcia nieporozumień należy stosować się do obowiązujących przepisów porządkowych. Plakatów wyborczych nie można łączyć trwale z obiektem, powinny być one zamocowane w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania uszkodzeń czy zabrudzeń po zakończonej kampanii.

 

Niestosowanie się do przepisów, podlega karze. Zgodnie z art. 63a § 1 kodeksu wykroczeń:

 

„Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”. Grzywna również wynosi w tym przypadku nawet do 5 tys. złotych.

Zdarza się, że banery wieszane są w obrębie pasa drogowego. Pamiętajmy! Ustawa o drogach publicznych nakazuje wszystkim dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zatem informujemy, że każde niedotrzymanie zasad tam zawartych obciążone jest ryzykiem skierowania sprawy do sądu i zagrożone karami administracyjnymi.

Zasad i uczciwości należy dochować w obszarze samego plakatowania.

O niszczeniu, zaklejaniu plakatów wyborczych mówi kodeks wykroczeń, a dokładnie art. 67 § 1:

„Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, podlega karze aresztu albo grzywny (do 5 tys. złotych)”.

Z kolei umyślne zniszczenie baneru, którego wartość przekracza 500 zł, jest przestępstwem ściganym na wniosek. Za jego popełnienie grozi kara grzywny lub do nawet 5 lat więzienia.

 

KPP Zlotów

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *