Prewencja społeczna z kalendarzami

W miesiącu grudniu 2017 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przeprowadzili akcję edukacyjną w szkołach podstawowych powiatu chodzieskiego polegającą na spotkaniach i prelekcjach z uczniami. Zajęcia były również doskonałą okazją na przekazanie informacji o konkursach organizowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Na zakończenie spotkań przekazano każdej placówce kalendarze Komendy Głównej PSP na rok 2018, na odwrocie którego zamieszczone są informacje dotyczące konkursów przeciwpożarowych. Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum JRG

prewencja_spoleczna01

prewencja_spoleczna02 prewencja_spoleczna03 prewencja_spoleczna04 prewencja_spoleczna05 II str KALENDARZA plakatowego B1  ost PSP 2018 PLAKATOWY.indd