Prezydent odpowiada, lipiec 2022 r.

glowski_net

 

1. Szanowny Panie Prezydencie. Bardzo pięknie prezentuje się i jest chwalone przez kierowców rondo przy ulicach Okólna, Tucholska, Roosevelta. Kosztem owego ronda „zabrany” został plac zabaw dla dzieci! Budowlańcy twierdzili, że po zakończeniu robót związanych z rondem, w niedługim czasie powstanie ponownie plac zabaw dla dzieci. Jednak nic w tym temacie się nie dzieje. A po drugie, gdzie ten plac zabaw miałby powstać? Wydaje się, że cała inwestycja jest już zakończona. Bardzo proszę o odpowiedź Joanna z Piły.

– Zgodnie z zapowiedzią, niezwłocznie po oddaniu do użytkowania nowego ronda, Zarząd Dróg i Zieleni przystąpił do prac projektowych, które są już na ostatniej prostej. Po uzyskaniu zgody budowlanej ze starostwa powiatowego planujemy kom-pleksowe zagospodarowanie sąsiedniego skweru. Zostaną tam zamontowane urządzenia zabawowe wraz z bezpieczną na-wierzchnią, ławka i ogrodzenie. Wyznaczone zostaną nowe ciągi komunikacyjne. Warto zauważyć, że znaczna część terenu (tak jak i sama ulica Okólna) stanowi własność powiatu Pilskiego, co w pewnym stopniu ogranicza jego zagospodarowanie. Robimy jednak co w naszej mocy, aby dać tej przestrzeni nowy charakter, nawiązując do znajdującego się tam wcześniej placu zabaw. Jednocześnie przygotowujemy projekt wymiany chodnika od strony Komuny Paryskiej, która jest ulicą gminną. Realizacja już wkrótce!

2. Coraz częściej – mam nadzieję, że wyłącznie osoby inspirowane przez niechcących żużla w Pile – jątrzą na portalach społecznościowych, pisząc że w związku z panującą „ciszą” zapowiadana modernizacja stadionu przy Bydgoskiej to blaga. Czy mógłby Pan Prezydent uspokoić kibiców speedway’a! Z góry dziękuję – Franciszek z Piły.

– Powstał projekt przebudowy stadionu i są pieniądze, ale nadal nie ma pozwolenia, które powinno zostać wydane przez starostwo. Tu podobnie, jak w przypadku innych projektów spotykamy się z brakiem współpracy i przychylności. W najbliż-szych dniach jednak chcemy ogłosić zamówienie publiczne w sprawie przebudowy tego obiektu. Czas na składanie ofert będzie krótki, ponieważ przed 18 sierpnia musimy wyłonić wykonawcę. Do tego obliguje nas termin w Polskim Ładzie. Tu jeden komunikat dla kibiców żużla – robimy wszystko zgodnie z planem, nie jesteśmy odpowiedzialni za żadne opóźnienia.