Prezydent odpowiada, październik 2019

glowski_net

1. Czy winda na dworcu PKP nadal będzie nieczynna, dla osób starszych, i niepełnosprawnych? Najbardziej śmieszne jest to, że ma tam siedzibę Straż Miejska oaz powołana jest ochrona kolei i nikt tym problemem się nie zainteresuje jak funkcjonuje cały dworzec. Pytanie po co są te służby i komu powinny służyć? Służby te, jak uważam, winny pilnować prawidłowego funkcjonowania dworca i zgłaszać niezwłocznie odpowiednim osobom takie awarie, a nie, że tygodniami winda jest nieczynna. Z szacunkiem mieszkaniec Piły – Andrzej Mateja

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę i zgłaszaliśmy pojawiające się usterki. Administratorem dworca kolejowego w Pile są Polskie Koleje Państwowe S.A., do którego każdą awarię na dworcu – nie tylko windy – zgłasza pilska Straż Miejska. Dostrzegamy te usterki, dlatego zgłosiliśmy oficjalnym pismem swoje uwagi. Dotyczyły one funkcjonowania dworca PKP, wskazaliśmy wszelkie niedogodności, uszkodzenia, braki oraz zauważone problemy. Jedno z pism skierowane do „Polskich Kolei Państwowych S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu datowane jest na dzień 23 lipca 2019 r.

Cytuję fragment pisma kierowanego do PKP S.A.:

„W związku z trzyletnim okresem użytkowania obiektu dworca PKP w Pile przez Straż Miejską, Organizacje Pozarządowe oraz mieszkańców, zauważyliśmy kilka elementów wpływających na negatywną ocenę funkcjonowania tego obiektu.

Bardzo często mieszkańcy zgłaszają problem nieczynnej windy znajdującej się na pilskim dworcu, od strony miasta. Mieszkańcy zwracają uwagę na problem osób niepełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi w wózkach w przejściu na perony. Przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu windy zdarzają się bardzo często, a naprawy trwają bardzo długo.(…)”

2. Panie prezydencie, na ostatniej sesji RM poinformował pan o istniejących zagrożeniach związanych ze znacznym zmniejszeniem – nawet o 20 mln zł – wpływów do budżetu miejskiego. Czy można coś zrobić, aby tego uniknąć? Pozdrawiam Arleta z Piły

Sytuacja jest bardzo skomplikowana i właściwie patowa. Rząd wprowadza kolejne nieodpowiedzialne zmiany, nie patrząc na konsekwencje i jak wpłynie to na jakość naszego dotychczasowego życia w miastach, gminach, wsiach. Zmniejszanie podatków, zwiększanie wydatków z tytułu podwyżek – odczujemy to wszyscy – bo będzie mniej pieniędzy na inwestycje, remonty bieżące dróg, odśnieżanie chodników itp. Po zwolnienia pracowników i nie mam na myśli tylko kadry samorządowej, firmy prywatne nie będą miały wyjścia i też zaczną zwalniać. Co możemy robić? Analizować fakty, rzeczywiste możliwości państwa i dokonywać odpowiednich wyborów, spełniać nie tylko swój przywilej, ale obowiązek wyborczy.