Prezydent Piły apeluje do MEN i MKiDN

prezydent_pily_apeluje00

4 grudnia w Urzędzie Miasta Piły odbyła się konferencja prasowa prezydenta Piły Piotra Głowskiego, który poruszał kilka ważnych tematów. Była mowa o braku dofinansowania do działalności oświatowej, o konkursie dla NGO, remoncie tuneli dworca PKP oraz dalszych losach pilskiej parowozowni Okrąglak.

Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski skierował list do Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej, w którym czytamy: „Gmina Piła od lat do otrzymywanej subwencji oświatowej (obecnie ok. 42 mln zł) dokłada ponad drugie tyle – łącznie na cele oświatowe przyznając ponad 90 mil zł. Przy około 250 milionowym budżecie miasta w wyraźny sposób udowadnia to, jak wielką uwagę przykładamy do wychowania młodzieży. Niezależnie władze miasta, dyrektorzy szkół, nauczyciele starają się, by pilskie szkoły przyjmowały w trudnych demograficznie czasach coraz więcej uczniów. Wiąże się to oczywiście ze zwiększeniem kosztów, które do tej pory rekompensowane były (np. w 2014 roku w 100%) z rezerwy subwencji oświatowej. W bieżącym roku otrzymaliśmy 15, 5 % kwoty, o którą wnioskowaliśmy. W związku z powyższym proszę o decyzję w sprawie zwiększenia wysokości środków, jakie otrzymała Gmina Piła w związku ze wzrostem zadań szkolnych i przedszkolnych polegających na zwiększeniu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. Na realizację wskazanego wyżej zadania Gmina Piła powinna otrzymać 675 950 zł i o zwrot takiej kwoty wnioskowała. Niestety po zakończeniu wszystkich procedur okazało się, ze otrzymaliśmy 105 114 zł. W związku z powyższym prosimy o przekazanie Gminie Piła brakujących środków z tego tytułu. Liczę, że nasz wniosek zostanie uwzględniony. Zmotywuje to samorząd i środowisko oświatowe do dalszych starań o podnoszenie, jakości infrastruktury oświatowej i jakości nauczania.”

To nie jedyny list, który skierował nasz prezydent do władz państwowych. Piotr Głowski kieruje do Piotra Glińskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokument z prośbą o wszczęcie działań w kierunku rozpoczęcia remontu zabytkowego budynku parowozowni, znajdującego się w zespole obiektów dworca PKP Piła Główna, wpisanych w rejestr zabytków. W apelu m.in. czytamy:

„Oczekuję w imieniu władz miasta Piły na interwencję Pana Ministra, mając na uwadze bardzo zły stan techniczny obiektu, grożący nawet katastrofą budowlaną. Podejmowane dotychczas próby sprzedaży obiektu nie przyniosły efektu i wg informacji przez nas posiadanych – skazane są również na niepowodzenie w przyszłości. Potencjalne zainteresowane Muzeum Kolejnictwa i Przemysłu na Śląsku informuje nas bowiem, że zamierza ewentualnie wykorzystać obiekt dzierżawiąc go. Wnosimy, więc o natychmiastowe rozpoczęcie prac remontowych przez obecnego właściciela, gdyż wyłącznie na tym poziomie możliwe jest dofinansowane kosztów odbudowy tych nie zwykle cennych, zabytkowych obiektów. Deklarujemy równocześnie włączenie się w przyszłości, w proces użytkowania wyremontowanych budynków”.

W drugim apelu Piotr Głowski zwraca się do Pan Ministra Piotra Glińskiego o interwencję w sprawie kontynuacji prac budowlanych związanych z remontem i przebudową obiektów dworca PKP w Pile. Jak czytamy w dokumencie m.in. zabytkowe tunele nie zostały objęte pracami budowlanymi prowadzonymi na dworcu. Stan techniczny jest bardzo zły.

Prezydent na konferencji poinformował także o podpisaniu rozporządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2016 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej. Termin składania ofert do 28 grudnia 2015 roku. Wybór ofert nastąpi do dnia 19 stycznia 2016 roku. Szczegóły na BIP Urzędu Miasta.

(SE)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *