Prezydent Piły Piotr Głowski odpowiada

glowski_net

 

1. Czy stan powietrza w Pile rzeczywiście jest tak katastrofalny, a wręcz zagraża życiu, jak opisywały niektóre portale?

Patrząc na mapę Polski Piła jawi się, jako zielony punkt na tej mapie. Stan powietrza w Pile w okresie stycznia przekraczał dopuszczalne normy w zakresie jednego miernika, a mianowicie pyłu PM10. Powielane przez lokalne portale informacje o zagrożeniu dla życia nie były prawdziwe i świadczą jedynie o braku rzetelności dziennikarskiej. Podawane wskazania przekraczały 10000 (!) razy stan krytyczny! Jednocześnie rozpowszechnianie takich informacji zagraża bezpieczeństwu, albowiem w sytuacji, gdy naprawdę będziemy mieli do czynienia z jakimś stanem zagrożenia, mieszkańcy Piły mogą takie ostrzeżenie zlekceważyć, uznając, że jest to kolejna, nieprawdziwa informacja.

2. Jak ocenia Pan wprowadzaną obecnie przez rząd reformę oświaty?

To nie reforma tylko rewolucja. Jej wejście w życie powinno przynajmniej zostać opóźnione w czasie. Reforma rodzi negatywne skutki dla dzieci, rodziców, nauczycieli. W gminie Piła zostaliśmy zmuszeni do zmian w rejonizacji oraz łączenia szkół, co spotkało się z niezadowoleniem rodziców. Przy pomocy fachowców z firm zewnętrznych opracowaliśmy system, który stanowi rozwiązanie „najlepsze z najgorszych”. Wprowadzając nowe prawo nikt w Warszawie nie pomyślał, z jakimi problemami Gminy będą musiały się borykać. Pierwsze skutki, i to negatywne, już nastąpiły, a dotyczą one zmniejszenia subwencji. Dotacja przedszkolna i subwencja oświatowa są mniejsze o ponad 1,1 miliona złotych. W związku z tym Gmina musi szukać oszczędności i tak – o 600 tysięcy złotych mniej zostanie wydane na wynagrodzenia dla nauczycieli (to jest np. na zajęcia dodatkowe dla dzieci!). Ponadto kolejne 500 tysięcy złotych zostanie umniejszone z wydatków na remonty mieszkań komunalnych.

3. Gmina Piła otrzymała 11 milionów dofinansowania na rewitalizację terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Walki Młodych. Na co konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze?

Łącznie ze środkami własnymi jest to kwota 14,5 miliona złotych. Fundusze te zostaną przeznaczone na przygotowanie infrastruktury do obsługi kolejnych inwestorów w strefie przemysłowej. Przygotujemy tereny inwestycyjne w rejonie ulicy Walki Młodych: drogi wewnętrzne, kanalizację deszczową, sanitarną, sieć wodociągową. W ten sposób tereny poprzemysłowe – obecnie zdegradowane – przekształcimy w atrakcyjne tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 12,5 ha. W ostatnim czasie mamy w Pile dobrą passę gospodarczą – w Pile zainwestowały takie firmy jak THULE, ORCA, DPS GABIONEN, PELLAS X. W strefie przy ulicy Wawelskiej pozostały tylko dwie działki do sprzedaży. Musimy zatem iść za ciosem i wykorzystać to na co pracowaliśmy przez ostatnie 6 lat.