Prezydent Piły wskazał dwa miejsca na punkty szczepień, wybrano… trzecie

prezydent_pily_wskazal

Współpraca samorządu i rządu, delikatnie mówiąc, szwankuje od początków władzy obecnej ekipy, ale wydawałoby się, że nie powinno to dotyczyć wojny z najgroźniejszym naszym wrogiem od całych dekad, z pandemią COVID-19. Niekiedy ma się jednak wrażenie, że jest odwrotnie i to w sytuacji, kiedy najważniejszym zadaniem wszystkich służb państwowych, samorządowych oraz medycznych powinna być walka o zdrowie i życie Polaków. Tak się dzieje i w Pile, dlatego o wyjaśnienie sprawy senator Adam Szejnfeld zwrócił się do Ministra Zdrowia.   

Nie tylko państwo, ale także każde miasto, każda gmina, chcą zadbać o swoich mieszkańców w jak najlepszy sposób. Dlatego w ramach proponowanych przez rząd „samorządowych” punktów szczepień, władze miasta Piły przygotowały możliwość uruchomienia na terenie miasta nawet dwóch punktów szczepień masowych. Niestety, decyzja w sprawie organizacji w Pile punktów szczepień masowych, jaką podjął Wojewoda Wielkopolski oraz kierownictwo wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, nie przewiduje wdrożenia planów władz miasta w życie, lecz utworzenie punktu szczepień w zupełnie innym miejscu, niż te wyznaczone i wyposażone już przez miasto. Zdecydowano się mianowicie wykorzystać zamiast pomieszczeń w budynkach, stadion powiatowy i zamiast wykorzystać miejscowe podmioty oraz ich personel, do realizacji zadania ma być ponoć zatrudniona firma zewnętrzna. Z tych powodów decyzja władz województwa wywołuje zdziwienie i poważne wątpliwości.

Punkty szczepień, o których mowa, a które wskazały władze miasta Piły, miały powstać, jeden w Klinice Ars Medical oraz drugi w Centrum Strzelectwa Sportowego Tarcza przy współpracy z Przyzakładową Przychodnią Zdrowia Signify. W tym celu władze miasta Piły doprowadziły do zakupu komputerów, lodówek oraz innych elementów wyposażenia niezbędnego do wyposażenia lokali na rzecz przeprowadzenia masowych szczepień. Jednocześnie, prezydent miasta Piły uzyskał dodatkowo zapewnienie Rektora Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, o włączeniu w proces masowych szczepień w Pile także studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego. Podobne zapewnienie dostępności personelu wyraziły również władze Kliniki Ars Medical w Pile. Co ważne, pożyteczne i godne pochwały, do pomocy licznie zgłosili się także pilscy wolontariusze.

Tymczasem, zamiast w ogrzewanych i przystosowanych do świadczenia usług medycznych budynkach i pomieszczeniach Kliniki Ars Medical, ale także przygotowanych i wyposażonych pomieszczeniach budynku Centrum Strzelectwa Sportowego „Tarcza”, pilanie i mieszkańcy regionu mają szczepić się przeciwko Covid-19 w namiotach, na stadionie. Taką bowiem podjęto decyzję odrzucając ofertę miasta Piły. Obywatele zatem będą być może stać w kolejkach na dworze w różnych warunkach pogodowych i jednocześnie w dojazdach na stadion korkować miasto, zamiast korzystać z przystosowanych do tego i wyposażonych pomieszczeniach i gabinetach.

Z tych powodów, senator Adam Szejnfeld wystąpił do Ministra Zdrowia z prośbą o osobiste zainteresowanie się tą sprawą oraz o podjęcie działań mających na celu ewentualną zmianę podjętych rozstrzygnięć.

Anna Karmowska,
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda