Prezydent pyta Starostwo

Prezydent_pyta_Starostwo

Ponad miesiąc temu w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się spotkanie w sprawie omówienia zasad dalszej współpracy Powiatu Pilskiego z gminami wchodzącymi w skład Powiatu. W trakcie spotkania ustalono, że w ciągu dwóch tygodni Starosta Pilski przedstawi regulamin prac zaproponowanego przez senatora Mieczysława Augustyna Konwentu Samorządów Powiatu Pilskiego i zaakceptowanego przez wszystkich samorządowców wchodzących w skład Powiatu.

W związku z brakiem dalszych informacji na ten temat Zastępca Prezydenta Miasta Piły zapytał pisemnie Starostę Pilskiego na jakim etapie powoływania jest obecnie Konwent Samorządów Powiatu Pilskiego.

Szanowny Pan
Franciszek Tamas
Starosta Pilski

W nawiązaniu do ustaleń zawartych podczas spotkania, jakie odbyło się w dniu 11 maja
w Starostwie Powiatowym w Pile w sprawie współpracy poszczególnych samorządów wchodzących w skład Powiatu Pilskiego, proszę o informację, na jakim etapie jest proces przygotowania ram prawnych Konwentu Samorządów Powiatu Pilskiego.
 
Z poważaniem
Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta

Dorota Semenowv
UM Piła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *