PRGOK uroczyście podsumował…

Każdy powinien dbać o środowisko, w którym mieszka i swoim zachowaniem nie przyczynić się do pogorszenia jego stanu. Jednak czy w rzeczywistości wykonujemy jakiekolwiek działania w tym kierunku? O działaniach jakie zostały podjęte na obszarze regionu pilskiego powiedział nam Zygmunt Jasiecki, przewodniczący Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, podczas uroczystego podsumowania działań edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami w placówkach oświatowych na terenie gmin członkowskich, które odbyło się 11 czerwca w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.

segregacja_smieci_pila_1

Program ten objął blisko 170 placówek oświatowych, kierując działania edukacyjne do wszystkich publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych. Każdy z uczestników otrzymał zestawy kształceniowe, takie jak kolorowanki, zakładki, odblaski, czy też poradniki jak segregować śmieci. 11 czerwca laureaci, zaproszeni goście, opiekunowie, a także uczestnicy zebrali się w sali Regionalnego Centrum Kultury, by podsumować dotychczasowe działania.

Działania były prowadzone w ramach dwóch kampanii, które obejmowały przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, a także szkoły ponadgimnazjalne.

W konkursie plastycznym pt. „Segregacja nie jest trudna – wystarczy tylko chcieć” dla uczniów ze szkół podstawowych, jury oceniło 156 prac i postanowiło przyznać główną nagrodę, którą jest aparat cyfrowy, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile – Karolinie Miedzianowskiej. Tablety za drugie i trzecie miejsce otrzymały: Zuzanna Bałtowska – Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile i Aleksandra Oto – Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim.

Warto promować segregację odpadów, o czym wie Jakub Borczyk, którego hasło wygrało w konkursie. Brzmi one: „Segregacja – bezpiecznie, zdrowo i kolorowo”. W konkursie na prezentację multimedialną jury oceniło 41 prezentacji i zadecydowało, że Zuzannie Zielińskiej należy się nagroda główna, jaką jest laptop, za najlepsze ukazanie problemu segregacji odpadów, możliwości rozwiązania sytuacji, a także wykonanie estetyczne.

Jury postanowiło wyróżnić także 12 placówek spośród 31 uczestniczących w konkursie na zbiorową pracę plastyczną dla dzieci przedszkolnych pt. „Dzieci segregują odpady”. Placówki te otrzymały pakiety programów multimedialnych. Warto wspomnieć, że przedszkole Publiczne w Krajence posiadało największą liczbę uczestników biorących udział w projekcie.

Zwieńczeniem całej uroczystości był spektakl dla dzieci „Wielkie psotki małej Dorotki”, w wykonaniu aktorów z Teatru Marionetka w Krakowie. Przedstawienie ukazuje dzieciom zachowania prozdrowotne, głównie te, które są związane z naszym odżywianiem. Poprzez piosenki, które aktorzy śpiewają wraz z widownią, maluchy same dostrzegają złe zachowanie Dorotki, i dzięki temu uczą się jak powinny się zachowywać.

Jury, podkreślając stopień zaangażowania dzieci i przekaz merytoryczny, przyznało 12 równorzędnych wyróżnień (w postaci zestawów upominkowych) dla następujących placówek:

Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu
Publiczne Przedszkole w Gębicach Oddział w Brzeźnie
Publiczne Przedszkole w Krajence
Publiczne Przedszkole w Miasteczku Krajeńskim
Publiczne Przedszkole nr 1 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 3 w Pile
Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile
Przedszkole Niepubliczne Caritas nr 1 w Pile
Przedszkole Niepubliczne Montessori Ślimaczkowo w Pile
Gminne Przedszkole w Wieleniu
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dzierżążnie Wielkim
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Miałach

W konkursie plastycznym pt. „Segregacja nie jest trudna – wystarczy tylko chcieć” dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych jury oceniło 156 prac i zadecydowało o następującym podziale nagród:

I miejsce – aparat cyfrowy, Karolina Miedzianowska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pile
II miejsce – tablet, Zuzanna Bałtowska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile
III miejsce – tablet, Aleksandra Oto, Szkoła Podstawowa w Krzyżu Wielkopolskim
Jury przyznało również 10 równorzędnych wyróżnień (gra Symulator śmieciarki).

W konkursie na hasło promujące segregację odpadów na terenie działania ZM PRGOK jury oceniło 79 haseł i zadecydowało o następującym podziale nagród

I miejsce – aparat cyfrowy, Jakub Borczyk, Zespół Szkół nr 3 w Pile za hasło „Segregacja – bezpiecznie, zdrowo i kolorowo”
II miejsce – tablet, Karina Sotek za hasło „W segregacji moc!”, Gimnazjum w Wieleniu
III miejsce – tablet, Katarzyna Kałduńska za hasło „Plastik, szkło, makulatura sortowanie to kultura!” Gimnazjum nr 5 w Pile.

W konkursie na prezentację multimedialną promującą segregację odpadów na terenie działania ZM PRGOK Jury oceniło 41 prezentacji i zadecydowało o następującym podziale nagród:

I miejsce – laptop, Zuzanna Zielińska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile
II miejsce – aparat fotograficzny, Hubert Jackowiak, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
III miejsce – tablet, Frederik Bauwens, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile.

segregacja_smieci_pila_1

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

Tekst i fot. Anna Kowalik