Próba syren alarmowych w Pile

proba_syren_alarmowych

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 października 2018 roku, w czwartek 29 listopada 2018 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności.

W związku z powyższym 29 listopada 2018 roku o godzinie 12.00  przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych (dźwięk ciągły trwający jedną minutę).

Straż Miejska w Pile