Problemy z ekipą remontową

przeworek_agnieszka_net

Kilka lat temu kupiliśmy domek letniskowy, położony nad jednym z dużych jezior. Domek wraz z działką nie był drogi, ale bardzo zniszczony. Do tego stopnia zależało nam na zakupie, że kosztowny remont postanowiliśmy wpisać w koszty całego przedsięwzięcia. Udało nam się znaleźć kilka ekip budowalnych, znaleźliśmy także panów, którzy mieli wykonać tzw. stolarkę. I tutaj pojawił się problem, który doprowadza do tego, że z coraz większym niepokojem przyglądamy się efektom ich pracy. Schody naszym zdaniem nie są wykonane starannie, a kolor też odbiega od tego, który sobie upatrzyliśmy na samym początku. Staramy się być dość wyrozumiali, panowie zaoferowali nam korzystną cenę, mamy również świadomość, iż na tamtych terenach nie ma zbyt wielu sprawnych ekip, ale boimy się co będzie dalej, jak pójdzie im wykonanie kolejnych etapów zamówienia. Co możemy z tym ewentualnie zrobić? Mieczysław i Anna z Piły.

Umowa o dzieło, a jak rozumiem właśnie taką umowę Państwo zawarli, jest umową szczegółowo uregulowaną w kodeksie cywilnym. Przez taką umowę przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.  Zgodnie z art. 636 kodeksu cywilnego, jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Powinni Państwo wyjaśnić więc ekipie budowlanej na czym polega wadliwość wykonywanego dzieła albo w jaki sposób według Państwa oceny nie wywiązują się z umowy. Nie wskazano w ustawie żadnego konkretnego terminu, w którym należy poprawić dzieło, ale musi to być termin realny, umożliwiający w danych okolicznościach zmianę sposobu wykonania dzieła. Może zdarzyć się tak, że ekipa remontowa weźmie sobie Państwa uwagi do serca i dalsze prace będą przebiegały już zgodnie z oczekiwaniami obu stron. Jeżeli jednak okaże się, że te działania nie przyniosą oczekiwanego rezultatu będą mogli Państwo od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. Warto pamiętać, że odpowiedzialność przyjmującego zamówienie jest jednak wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez zamawiającego. Zakładam, że jednak w tej sytuacji tak nie jest.

Jeżeli wykonawcy zakończą remont i mimo wszystko ujawnią się wady, to warto pamiętać, że do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. W takiej sytuacji będą mogli Państwo domagać się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że naprawa zostanie wykonana niezwłocznie. Jeśli dobrze rozumiem Państwa stanowisko, to nie rozważają Państwo w tym momencie odstąpienia od umowy, dlatego warto zapewne rozmawiać na temat usunięcia ewentualnych wad, a jeżeli po stronie ekipy budowlanej takiej woli nie będzie, być może trzeba będzie skorzystać z usług innych fachowców, a kosztami napraw obciążyć dotychczasowych wykonawców.

Agnieszka Przeworek-Rataj
Radca Prawny

*Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.