Protesty rolnicze – wielkopolskie możliwości realizacji rolniczych postulatów, wydział rolnictwa składa propozycje rozwiązań do ministerstwa

Protesty rolnicze odbywają się od wielu miesięcy. Nikt z nas nie był w stanie przeoczyć masowych blokad dróg oraz licznych manifestacji, nie tylko w Warszawie, ale również w naszym regionie.

 

Środowiska rolnicze, a wraz z nimi łowieckie, pszczelarskie i inne, w głównej mierze odnoszą się i wyrażają swój sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu. Wynegocjowane przez poprzedni rząd zapisy w nowym prawodawstwie unijnym, w połączeniu z wydarzeniami związanymi z wybuchem wojny w Ukrainie – przede wszystkim napływem ukraińskiego zboża wjeżdżającego masowo do naszego kraju i zalewającego nasz rynek, przyczyniając się tym samym do spadku opłacalności produkcji rolnej – spowodowały, niespotykany dotąd na taką skalę, zryw rolników.

 

Poparcie społeczne dla protestujących, mimo czasem dość drastycznych metod okazywania swojego niezadowolenia, jest cały czas bardzo duże.

 

Także tutaj w Wielkopolsce mamy do czynienia z bolączkami trapiącymi branżę rolniczą. Do urzędów gmin, starostw powiatowych oraz do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu spływają liczne postulaty podnoszone przez protestujących. Niezależnie od nietrafionych decyzji naszych poprzedników, rozwiązanie tych problemów to teraz Nasze zadanie. Zgromadzone przez urzędy dokumentacje, pozwoliły na ich podstawie stworzyć dokument, który nazywamy „postulaty protestujących środowisk rolniczych i łowieckich”.

 

Dlatego w celu wypracowania rozwiązań dla przedstawionych przez protestujących zagadnień, zebrany został zespół ds. opracowania możliwych rozwiązań dla obszaru Wielkopolski, który składa się z ekspertów oraz przedstawicieli branży rolniczej. W naradach zespołu uczestniczył też Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Stefan Krajewski. Efektem prac zespołu jest dokument zawierający wskazane poniżej rozwiązania i wiele innych, a który przekazany zostanie przeze mnie osobiście Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi już 29 marca podczas zaplanowanego spotkania w ministerstwie. Najważniejsze z nich to:

 

  1. Odnosząc się do reformy Europejskiego Zielonego Ładu, zespół wskazał, że mechanizmy finansowe Wspólnej Polityki Rolnej mając na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej i zapewnienia dochodu dla pracujących w rolnictwie jasno wskazują, że należy ograniczyć do minimum wymagania określone w Europejskim Zielonym Ładzie w odniesieniu do płatności bezpośrednich i innych mechanizmów WPR.

 

  1. Wśród rozwiązań znajdują się także konieczność zmniejszenia rezerw zbóż, powodująca spadek opłacalności produkcji; potrzeba urealnienia zasad wydzierżawiania gruntów rolnych z zasobów Skarbu Państwa, a w szczególności wysokości czynszów dzierżawnych; zwiększenie inwestycji w zakresie retencji wody, a także regulacji działalności spółek wodnych.

 

  1. Niemniej istotnym elementem poruszanym podczas prac zespołu jest kwestia niedawno odblokowanych funduszy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Dla naszego regionu bardzo ważną kwestią jest jasne określenie czy i jaka część środków z KPO będzie przeznaczona na rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich.

 

Ciąg dalszy rozwiązań w kolejnym numerze Tętna Regionu.

 

Jarosław Maciejewski

Wicewojewoda Wielkopolski