Przebudowa ul. Przemysłowej – Ruch jednokierunkowy

Ruszyła inwestycja prowadzona przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile dotycząca remontu i przebudowy pierwszego etapu odcinka  ul. Przemysłowej. Odcinek ul. Przemysłowej podlegający przebudowie zlokalizowany jest w strefie przemysłowej miasta Piła. Stanowi on istotny element układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta również z tego względu, że stanowi dojazd do cmentarza komunalnego oraz jest wykorzystywany do ruchu miejskiej i zakładowej komunikacji autobusowej. Celem przebudowy ul. Przemysłowej i organizacji ruchu jest polepszenie warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi.

– Odcinek pierwszego etapu to niecały kilometr. Wykonawca pierwszego etapu to firma Trakcja PRKiI z Warszawy. W ramach realizacji tej inwestycji przewidujemy jezdnię o szerokości 7 metrów, ciąg pieszo rowerowy o szerokości 3 metrów, wykonany w asfalcie koloru czerwonego. W sąsiedztwie bramy cmentarza pojawi się sto miejsc parkingowych, które ułatwią, szczególnie 1 listopada, zaparkowanie samochodu. Wykonujemy zatoki autobusowe, pojawi się zieleń. Wymienić chcemy również oświetlenie – mówi Jerzy Mac, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.

Jak dodaje kierownik budowy Mateusz Antoniak, wykonawca firma Trakcja PRKiI z Warszawy dołoży wszelkich starań aby ta inwestycja zakończyła się przed terminem.

Na chwilę obecną mamy zatwierdzony projekt organizacji ruchu, który przewidywał na pierwszym etapie realizacji ruch jednokierunkowy, z tego powodu że istniejące płyty betonowe, które znajdują się na ulicy Wierzbowej muszą być zdemontowane na potrzeby kanalizacji deszczowej, w celu odwodnienia tej jezdni. Najpierw robimy pierwszą część jezdni, a potem przechodzimy na drugą stronę. Możliwe, że będzie potrzeba zamknięcia całej ulicy, ale jedynie w nocy, tak aby za dnia nie było problemów z dojazdem – mówi Mateusz Antoniak, kierownik budowy.

Wartość robót: 3.320.910,10 zł. Zadanie dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych kwotą 1.436.467,00 zł. Termin oddania do eksploatacji: 30.10.2015 r.

(SE)

przebudowa_ulicy_przemyslowej00

przebudowa_ulicy_przemyslowej11 przebudowa_ulicy_przemyslowej10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *