Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – spotkanie warsztatowe

15 listopada 2016 roku, w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile, odbyło się spotkanie warsztatowe dla subregionu pilskiego, dotyczące wypracowania rozwiązań w zakresie współpracy organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – realizator Kampanii społecznej „Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie” i Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu – partner Kampanii. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i jednostek policji z terenu północnej Wielkopolski.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile

przeciwdzialanie_przemocy01

przeciwdzialanie_przemocy02