Przegląd sprzętu pożarniczego i infrastruktury PSP w Pile

Okres jesienny to tradycyjny czas przeprowadzania przeglądów sprzętu pożarniczego i obiektów strażnic straży pożarnych.

Specjalnie powołane do tego komisje sprawdzają przygotowanie sprzętu i infrastruktury w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Tegoroczne przeglądy w Pile przeprowadzono w dniach 24 i 25 października. Dodatkowo w środę 26-go października do Piły przyjechała komisja obszarowa z Komendy Powiatowej PSP w Złotowie.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Paweł Kamiński, KP PSP Piła

przeglad_sprzetu001

przeglad_sprzetu002 przeglad_sprzetu003 przeglad_sprzetu004 przeglad_sprzetu005