Przeglądy techniczne KP PSP w Złotowie

21 września 2022r. w złotowskiej komendzie powiatowej PSP, zgodnie z rozkazem Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego przeprowadzony został Roczny Przegląd Techniczny przez komisję, której przewodniczył bezpośrednio komendant powiatowy PSP w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald.

Głównym zadaniem komisji, w skład, której wchodzili strażacy z poszczególnych wydziałów KP PSP w Chodzieży było sprawdzenie stanu technicznego pojazdów ratowniczo-gaśniczych, wyposażenia oraz utrzymania zaplecza warsztatowo-garażowego i socjalnego. Coroczne przeglądy techniczne pozwalają na właściwe przygotowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do realizacji szerokiego wachlarza zadań służbowych i działań ratowniczych.

Opracowanie: asp. Mateusz Wiebskowski
Zdjęcia: asp. Mateusz Wiebskowski

przeglady_techniczne001

przeglady_techniczne002 przeglady_techniczne003 przeglady_techniczne004 przeglady_techniczne005 przeglady_techniczne006 przeglady_techniczne007 przeglady_techniczne008 przeglady_techniczne009 przeglady_techniczne010