Przycisk życia pomoże pilskim seniorom

Dwukierunkowa komunikacja głosowa – umożliwia wykonanie bezpośredniego połączenia do Straży Miejskiej, wezwanie pomocy w sytuacjach kryzysowych – po wciśnięciu przycisku alarmowego wysyłany jest sygnał z prośbą o interwencję, posiada czujnik GPS monitorujący położenie – miejsce pobytu osoby starszej – to tylko niektóre funkcje „Przycisku życia” – czyli systemu zapewniającego bezpieczeństwo osobom starszym, samotnym i schorowanym. Pilotaż przeznaczony jest dla 10 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który zajmie się wytypowaniem osób potrzebujących tego rodzaju wsparcia.

– Jednym z głównych zadań, które stanęło przed doradcą ds. rodziny Marianem Martenką było przygotowanie kilku projektów związanych z rodziną, w szczególności z najmłodszym pokoleniem i tym najstarszym. Jednym z pomysłów było zapewnienie dodatkowego bezpieczeństwa seniorów, by budować takie poczucie, że czasami nawet kiedy są sami, to nie są samotni. Aby wiedzieli, że ktoś z innego miejsca czuwa nad ich losem. Pomysł, który prezentujemy nie jest czymś nowym, ale został zaadoptowany do naszych pilskich realiów, zwłaszcza bez barier finansowych – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły. – Przycisk życia w formie breloku to dosyć proste, niewielkie urządzenie, które ma zapewnić dwie podstawowe funkcje. Ma dać poczucie powiązania z miejscem, w którym ktoś czuwa nad moim zdrowiem, bezpieczeństwem. Osoby chore będą mogły wezwać pomoc i będą wiedziały, że tą pomoc uda im się zapewnić w stosunkowo krótkim czasie i efektywnie. Również doskonałe zabezpieczenie przed sytuacjami niebezpiecznymi – wezwanie straży czy policji, która dojedzie do takiej osoby. Przycisk życia to również telefon, który ma mikrofon i głośnik dzięki czemu jest komunikacja oraz jest możliwość zlokalizowania danej osoby – wyjaśnia prezydent.

Pilotażowy program jest realizowany we współpracy ze Strażą Miejską w Pile. Straż Miejska będzie bowiem pełnić funkcję operatora systemu opieki, co jest rozwiązaniem innowacyjnym w skali kraju. Straż Miejska dyżuruje przez całą dobę, we wszystkie dni w roku, przyjmując szereg zgłoszeń o różnego rodzaju zagrożeniach i przekazując je do realizacji własnym patrolom albo odpowiednim instytucjom. Może zatem po otrzymaniu sygnału „przycisku życia” podjąć stosowne działania.

– Firmy które oferują na rynku takie usługi, często są oddalone wiele kilometrów od danej osoby, np. chorej. W Pile mamy to na miejscu i można szybko podjąć reakcję. Przycisk życia jest przede wszystkim po to by ratować ludziom życie, ale również dzięki połączeniu w system Straży Miejskiej, można uzyskać szybciej pomoc – dodaje Marian Martenka, doradca ds. rodziny.

Pilotaż programu uruchamia się, aby sprawdzić jak w praktyce sprawdzi się system. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą także na bieżąco zbierać informacje od seniorów na temat użytkowania „przycisku życia” i zgłaszać uwagi dotyczące jego funkcjonowania.

Oprócz podopiecznych pilskiego MOPS-u każdy mieszkaniec będzie mógł zaopatrzyć się w taki przycisk życia. Usługa ta jest niestety płatna. Koszt urządzenia kosztuje ok 700 zł plus miesięczny abonament, który nie jest ustalony, ale wymienia się kwotę do 20 zł.  Będą w tej kwestii prowadzone negocjacje. Na wdrożenie programu i realizację „Przycisku życia” podczas najbliższej sesji Rady Miasta zostaną zabezpieczone środki finansowe w wysokości 19 000 złotych. Z systemu będzie można skorzystać, gdy zakończy się kluczowa faza testów. Pierwsi chętni otrzymają urządzenia prawdopodobnie już jesienią.

Sebastian Daukszewicz

przycisk_zycia00

przycisk_zycia12 przycisk_zycia01 przycisk_zycia02 przycisk_zycia03 przycisk_zycia04 przycisk_zycia05 przycisk_zycia06 przycisk_zycia07 przycisk_zycia08 przycisk_zycia09 przycisk_zycia10 przycisk_zycia11