Przyjazne relacje i wyjątkowa atmosfera do studiowania

wywiad_z_klos

Z doc. dr Moniką Kłos, dziekan Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile rozmawia Marek Mostowski.

Pomimo tego, że Wyższa Szkoła Gospodarki ma swoją siedzibę w Bydgoszczy, to chętni do podjęcia nauki w tej Alma Mater od pewnego czasu mogą edukować się również w Pile, na Wydziale Gospodarki i Techniki. Na jakich kierunkach mogą rozpocząć studia na tym wydziale kandydaci z Piły i okolic?

– Wydział Gospodarki i Techniki w Pile kształci studentów oraz słuchaczy zgodnie z potrzebami w regionie, na kierunkach ekonomicznych – czyli ekonomii i zarządzaniu oraz na kierunku logistyka, na specjalnościach: TSL (Transport, spedycja, logistyka), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Administracja i zarządzanie publiczne. Dla odważnych proponujemy studia inżynierskie (7 semestrów – Logistyka inżynierska). Uczelnia przygotowała specjalny program dla absolwentów wszystkich pilskich uczelni na studiach II stopnia. Studenci zainteresowani kontynuacją nauki na studiach magisterskich mogą wybrać spośród następujących obszarów specjalności: Ekonomia menedżerska, Gospodarka i administracja publiczna, Logistyka i ekonomika transportu.

Czy jakość studiów na pilskim wydziale jest taka sama jak w bydgoskiej uczelni?

– Standardy WSG obowiązują w każdym wydziale zamiejscowym, a takim jest wydział, którym kieruję. Wydział ten wspiera wszystkich studentów, zapewniając należytą staranność organizacyjną i edukacyjną. Realizowana jest działalność badawczo – rozwojowa, upowszechniane są założenia kształcenia ustawicznego. Doświadczenie WSG we współpracy z otoczeniem społecznym pozwala na ściślejszą kooperację z biznesem, administracją publiczną i przedsiębiorstwami, które są zainteresowane wdrażaniem działań z sektora B+R.

Na rynku edukacyjnym istnieje wiele uczelni. Dlaczego warto podjąć studia właśnie na pilskim wydziale? Jakie szczególne walory pilska placówka posiada?

– Zmieniający się rynek potrzeb pracowników i pracodawców powoduje, że oczekiwania potencjalnych studentów też się zmieniają. WSG na nie odpowiada. To co wyróżnia WSG to fakt, iż zainteresowani mogą studiować zarówno na I stopniu (studia licencjackie i inżynierskie), jak i na II stopniu (studia magisterskie) na specjalnościach, które doskonale łączą różne obszary gospodarki, przez co są bardziej atrakcyjne na rynku pracy. Na przykład na kierunku Ekonomia można studiować specjalności dot. administracji publicznej.
Kolejną korzyścią jest profil praktyczny w jakim kształci Uczelnia – pozwala on na przygotowanie praktyk kompetencyjnych i praktyk branżowych oraz wykładów eksperckich we współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców.

Istotne z punktu widzenia kształcenia ustawicznego jest szerokie spektrum propozycji, w tym podwójnego dyplomu (studiowania dwóch kierunków jednocześnie) lub łączenia kształcenia na studiach magisterskich i podyplomowych.

Jesteśmy jedyną Uczelnią w Pile z tak szerokim wachlarzem studiów podyplomowych skierowanych do trzech grup: przedsiębiorców, administracji publicznej, nauczycieli – których realizacja proponowana jest właśnie na pilskim wydziale, na kierunkach oferowanych tylko u nas, jak: neurodydaktyka, coaching czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Jako, że w Pile można podjąć studia w systemie zaocznym, jak wygląda ich harmonogram? Czy terminy wykładów i sesji są dogodne dla żaków zatrudnionych na pełnym etacie?

– Obecnie studia na naszym wydziale są realizowane w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Zajęcia odbywają się zgodnie z planem organizacyjnym ustalonym z odpowiednim wyprzedzeniem, tak że studenci mają możliwość godzenia życia prywatnego z zawodowym.

Ile wynosi czesne i jak można je regulować?

– Wysokość czesnego jest dostępna na stronie WSG i w punkcie rekrutacji.

To co ważne, to system zniżek, które oferujemy dla członków rodziny obecnych studentów, absolwentów i wybranych grup zawodowych. Aktualnie uruchomiony jest program „Im szybciej tym lepiej”, w którym wskazana jest data do kiedy obowiązuje konkretna zniżka cenowa i „0” wpisowe.

Proponowany system ratalny jest dobrym rozwiązaniem, wybiera je wielu studentów.

I najważniejszy, to system stypendialny – najwyższe stypendia pokrywają w całości czesne – obserwuję, że jest to silna motywacja dla studentów do nauki (w przypadku stypendium Rektora WSG). Z mojej wiedzy wynika, że zdolniejszym i pilniejszym studentom zostaje jeszcze reszta:).

W jaki sposób zachęciłaby pani potencjalnych studentów do podjęcia nauki na pilskiej uczelni (pilskim oddziale)?

– Przede wszystkim zapraszam do studiowania tych, którzy mają świadomość własnego samorozwoju. Tym, którzy już tu są – gratuluję.

Proces dydaktyczny i organizacja zajęć na pilskim wydziale jest oceniana, przez studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, wysoko. Jako uczelnia prywatna i tym samym mniejsza brać akademicka jesteśmy w stanie wypracować bardziej przyjazne relacje i zbudować odpowiednią atmosferę do studiowania.

Osobiście stoję na straży jakości kształcenia, dbając aby profil praktyczny brał górę, a studenci w trakcie studiów osiągnęli efekty kształcenia dotyczące wiedzy, ale też umiejętności i kompetencji społecznych.

Zapraszam do studiowania „u siebie” czyli na pilskim wydziale Wyższej szkoły Gospodarki. Znajdź nas na www.pila.byd.pl i na FB:).

Dziękuję za rozmowę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *