Przyjęli pod skrzydła 126 adeptów rzemiosła

„Wstępując w szeregi Rzemiosła – przyrzekam uroczyście: pilnie wypełniać obowiązki ucznia, aby dobrą pracą umacniać wysoką rangę Rzemiosła Polskiego” – tę uroczystą przysięgę złożyło 126 uczniów, którzy rozpoczęli w tym roku naukę zawodu w zakładach i przedsiębiorstwach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych w Pile. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali świadectwa pasowania na rzemieślnika.

15 listopada na sztandar pocztu wystawionego przez ZSP Nr 2 przysięgę złożyli: Mikołaj Niemczyk (ZSP Nr 1), Martyna Gniot (ZSP Nr 2), Łukasz Koneczny (ZSP Nr 3) oraz Paulina Szemczyńska (ZSP Trzcianka). Zaszczytu pasowania na ucznia w zawodzie rzemieślniczym dostąpiło 126 uczniów w zawodach takich jak: fryzjer, lakiernik, piekarz, elektryk, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz. Pasowania dokonał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile – Jan Janczewski.

– Składając ślubowanie na „Szandar CRR” przed Starszyzną Cechową, w obecności waszych nauczycieli, mistrzów, seniorów rzemiosła, zaproszonych gości – weszliście w skład Rodziny Rzemieślniczej.  Tekst ślubowania i słowo „ślubuję” zobowiązuje Was do zdobywania wiedzy – teorii w szkole i praktyki w zakładzie mistrza szkolącego. Macie okazywać szacunek, szanować swoich nauczycieli, mistrzów, przełożonych, koleżanki i kolegów. Naukę zakończyć w terminie, złożeniem egzaminu czeladniczego przed Komisją WIR.  Poprzez podnoszenie swoich kwalifikacji, doskonalenie umiejętności będziecie cenionymi rzemieślnikami i fachowcami. Tego Wam dziś życzę w imieniu swoim i wszystkich obecnych – mówił po ślubowaniu Jan Janczewski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile.

Sebastian Daukszewicz

przyjeli_pod_skrzydla00

przyjeli_pod_skrzydla41 przyjeli_pod_skrzydla01 przyjeli_pod_skrzydla02 przyjeli_pod_skrzydla03 przyjeli_pod_skrzydla04 przyjeli_pod_skrzydla05 przyjeli_pod_skrzydla06 przyjeli_pod_skrzydla07 przyjeli_pod_skrzydla08 przyjeli_pod_skrzydla09 przyjeli_pod_skrzydla10 przyjeli_pod_skrzydla11 przyjeli_pod_skrzydla12 przyjeli_pod_skrzydla13 przyjeli_pod_skrzydla14 przyjeli_pod_skrzydla15 przyjeli_pod_skrzydla16 przyjeli_pod_skrzydla17 przyjeli_pod_skrzydla18 przyjeli_pod_skrzydla19 przyjeli_pod_skrzydla20 przyjeli_pod_skrzydla21 przyjeli_pod_skrzydla22 przyjeli_pod_skrzydla23 przyjeli_pod_skrzydla24 przyjeli_pod_skrzydla25 przyjeli_pod_skrzydla26 przyjeli_pod_skrzydla27 przyjeli_pod_skrzydla28 przyjeli_pod_skrzydla29 przyjeli_pod_skrzydla30 przyjeli_pod_skrzydla31 przyjeli_pod_skrzydla32 przyjeli_pod_skrzydla33 przyjeli_pod_skrzydla34 przyjeli_pod_skrzydla35 przyjeli_pod_skrzydla36 przyjeli_pod_skrzydla37 przyjeli_pod_skrzydla38 przyjeli_pod_skrzydla39 przyjeli_pod_skrzydla40