Przyłącz się do strajku KOBIET!

Przylacz_sie_do_strajku

Międzynarodowy Strajk Kobiet 8 marca jest w Polsce realizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet – nieformalną, bezpartyjną inicjatywę kobiet, należących do różnych organizacji kobiecych, a także niezrzeszonych, które zorganizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet – Czarny Poniedziałek 3 października 2016 r. w ponad 200 miastach w Polsce i za granicą.

Czarne protesty OSK doprowadziły do wycofania się partii rządzącej z procedowanego przez Sejm projektu całkowitego zakazu aborcji. Sukces zawdzięczamy maksymalnemu rozproszeniu naszego protestu – temu, że każda kobieta w Polsce mogła wziąć sprawy w swoje ręce.

Ogólnopolski Strajk Kobiet wpisał się w serię protestów kobiecych w różnych państwach – niedługo po nas na ulice wyszły m. in. Koreanki i mieszkanki wielu krajów Ameryki Łacińskiej. Uważamy, że kobiety są siłą, która może powstrzymać marsz populizmu i neofaszyzmu przez świat – jesteśmy przecież wszędzie. W koalicji Międzynarodowego Strajku Kobiet biorą udział kobiety z ponad 30 państw, planując na 8 marca 2017 r. masowe, solidarne, zróżnicowane działania pod hasłem „Solidarność naszą bronią”.

Żądamy:

1.    Pełni praw reprodukcyjnych:

— utrzymania standardów opieki okołoporodowej

— dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji

— dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży

— dofinansowania in vitro

— badań prenatalnych najnowszej generacji

2. Państwa wolnego od zabobonów:

— rzetelnej edukacji seksualnej

— edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową

— opieki medycznej, nie watykańskiej

— likwidacji tzw. „klauzuli sumienia”

— religii w parafiach i na koszt Kościoła

— niezależnej komisji ds. pedofilii w Kościele

— wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom i osobom winnym ukrywania przestępstwa pedofilii w Kościele

3. Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemocowej:

— przesunięcie finansowania budżetowego z Kościoła na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i przemocą domową

— bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemocy domowej

— bezwzględnego ścigania gwałcicieli i wdrożenia procedur zapobiegających wtórnej wiktymizacji

— ochrony ofiar i izolacji sprawców

— współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi przy wdrażaniu Konwencji

— ścigania mowy nienawiści jako źródła przemocy

4. Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet:

— zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet

— realnego zabezpieczenia społecznego rodzin dzieci z niepełnosprawnościami

— skutecznego ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników alimentacyjnych

— podniesienia progu uprawniającego do świadczenia z FA do średniego wynagrodzenia

— równości płac bez względu na płeć.

Kobiety w Czarnkowie także będą strajkować:
https://www.facebook.com/events/1428082313910947/

Marta Miciak