Przysposobienie

przeworek_agnieszka_net

W sierpniu wzięłam ślub z moim długoletnim partnerem i obecnie jestem w trzecim miesiącu ciąży. Wraz z moim mężem wspólnie wychowujemy czteroletnią córeczkę pochodzącą z mojego poprzedniego związku. Tata Malwiny nie interesuje się nią praktycznie od urodzenia, rozstaliśmy się, gdy byłam jeszcze w ciąży. Gdy nasza córka była już na świecie, odwiedził nas zaledwie kilka razy, a gdy Malwina skończyła roczek zaprzestał jakichkolwiek kontaktów. Z alimentami również jest problem, ponieważ unika ich płacenia jak tylko może. Gdy nasza córka miała trzy lata wytoczyłam mu sprawę o pozbawienie władzy rodzicielskiej i teraz już nie ma praw do Malwiny. Od koleżanki mieszkającej na jego osiedlu dowiedziałam się, że ma również dość poważne problemy z prawem. Mój obecny mąż jest na szczęście odpowiedzialnym człowiekiem, lubianym przez moją rodzinę i docenianym w pracy. Malwina bardzo go kocha, traktuje jak swojego tatę i nawet tak się do niego zwraca. Znajomi podpowiedzieli, że w tej sytuacji moglibyśmy postarać się o adopcję, aby również w obliczu prawa stać się pełnowartościową rodziną. Jak to przeprowadzić?
Kasia z Piły

W celu przysposobienia dziecka małżonka należy złożyć do sądu stosowny wniosek. Kieruje się go do sądu rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przysposabiającego lub osoby, która ma zostać przysposobiona.  Z racji tego, że Pani córka i mąż mieszkają w tym samym mieście to nie będą Państwo musieli zmagać się z dylematem, który sąd wybrać.

W orzecznictwie wskazuje się, że przysposobienie ma na celu zapewnienie przysposobionemu dziecku normalnych warunków rodzinnych, a gdy osiągnie pełnoletniość – takiej sytuacji względem przysposabiającego oraz jego krewnych, w jakiej normalnie w rodzinie żyje dorosłe dziecko.

Przysposabiającym może być jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przysposobienie jest co do zasady dopuszczalne w sytuacji, gdy rodzice małoletniego wyrażą na to zgodę. Z uwagi na fakt, że jak Pani wskazuje ojciec biologiczny dziecka jest pozbawiony władzy rodzicielskiej – w oparciu o przepis art. 119 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – nie jest potrzebna jego zgoda na przysposobienie.

Przysposobienie jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy jest ono zgodne z zasadą dobra małoletniego dziecka. We wniosku o przysposobienie należy wykazać, że Pani córka jest silnie związana z Pani obecnym mężem, że mają ze sobą bardzo dobre kontakty, a nawet, że traktuje go jako swojego ojca. Z pewnością taka okoliczność może zostać potwierdzona Pani zeznaniami, ale warto również powołać świadków, którzy bywają u Państwa w domu i potwierdzą, że te relacje rzeczywiście są bardzo dobre.

We wniosku proszę wskazać, że obecnie córka mieszka z Panią i mężem i tak naprawdę przysposobienie jedynie zalegalizuje obecny stan faktyczny.

Ustawodawca wyraźnie wskazuje, że przysposabiający powinien posiadać osobiste kwalifikacje, które pozwolą mu należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Do wniosku o przysposobienie należy dołączyć również dokumenty potwierdzające, że Pani mąż jest osobą godną zaufania. Na pewno ważnym dowodem dla sądu będzie pozytywna opinia z obecnego zakładu pracy, zaświadczenie o niekaralności czy zaświadczenie o zarobkach.

 

Do wniosku proszę dołączyć akt urodzenia córki małoletniej, a także akt zawarcia związku małżeńskiego.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. nie pobiera się opłat od wniosku o przysposobienie dziecka.

Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.

Agnieszka Przeworek

Radca prawny