Przyznano środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich

 

Częścią Polskiego Ładu jest sprawiedliwy rozwój w kontekście ruszającego programu wsparcia dla miejscowości popegeerowskich. 11 czerwca na konferencji prasowej w towarzystwie samorządowców poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek poinformował o wynikach naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich.

Dzięki pozyskanym środkom będzie możliwość wykonania wielu ważnych długo oczekiwanych dla mieszkańców tych gmin inwestycji.

– Takich gmin po popegeerowskich w naszym regionie jest bardzo dużo. Są to gminy, które 30 lat temu bardzo mocno odczuły taki drogi kapitalizm, wystąpiło bardzo duże bezrobocie i nie było tam żadnych inwestycji przez bardzo długi czas. Te gminy były zapomniane. Czas przewrócić te gminy Polsce i pokazać mieszkańcom małych miejscowości, że są Polakami jak mieszkańcy dużych miast. Środki otrzymały takie gminy jak: Szydłowo, Kaczory, Białośliwie, Ujście, Wyrzysk, Miasteczko Krajeńskie, Lipka, Trzcianka, Chodzież itd. Nie ma tu żadnego klucza politycznego. Jedyny klucz to klucz potrzeby dla danej gminy.I oczywiście dobrze wypełnione wnioski – mówi Marcin Porzucek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

– Bardzo się cieszymy i dziękujemy za to wsparcie dla pana posła, dla rządu. Przez lata te gminy czuły się odizolowane i czuły potrzebę doinwestowania infrastrukturalnego szczególnie w gminach wiejskich gdzie nasze budżety nie są tak rozbudowane. Teraz te środki rządowe pozwolą na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór. Cieszy fakt, że na pierwszym spotkaniu, po wyborach na funkcję wójta kiedy zapoznałem się z problemem nieuregulowania ścieków w Nowym Dworze, postawiłem sobie za jeden z celów tej kadencji naprawę tego poważnego wyzwania. Dziś to zadanie uda się wykonać. To wielki skok cywilizacyjny, poprawa ochrony środowiska dla Nowego Dworu. To, że udaje nam się pozyskiwać środki to wielka zasługa też moich urzędników, którym serdecznie dziękuje za wkład w rozwój gminy – dodaje Tobiasz Wiesiołek, wójt Gminy Szydłowo.

Obecny na konferencji sołtys Daniel Zawadzki nie ukrywał swojej radości z najlepszej informacji dla mieszkańców Nowego Dworu od upadku PGR. Jak przyznał wielu mieszkańców nie wierzyło do dziś, że ta inwestycja zostanie wykonana a obietnice sięgają kadencji poprzedniego wójta.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

Oto wyniki naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin popegeerowskich:

– 800 tys. zł Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Lubcz Mały

-800 tys. zł Modernizacja hydroforni w Lubosz

– 800 tys. zł Budowa świetlicy wiejskiej i przedszkola w Nieżychowo

– 800 tys. zł Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Żodyń

– 750 tys. zł Budowa wodociągu w Lubasz oraz Jędrzejewo

– 750 tys. zł Budowa dróg wraz z chodnikami w ciągach ulic: Kochanowskiego, ul. Kopernika, ul. Długa, ul. Wolności, ul. Sienkiewicza, Powstańców WLKP, ul. Piaskowa w miejscowości Wapno

– 750 tys. zł Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Debrzno Wieś

– 750 tys. zł Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kobylniki

– 750 tys. zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Nowa Wieś w miejscowość Kaźmierz

– 700 tys. zł Modernizacja dróg i budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wsi Runowo

– 700 tys. zł Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w Gębicach

– 600 tys. zł Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bąkowo

– 600 tys. zł Budowa drogi na ul. Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul. Podgórnej i ul. Lipowej w m. Mochy

– 500 tys. zł Remont zabytkowego obiektu dworu w Mniszkach

– 500 tys. zł Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 190/3 położonej w miejscowości Krzewina

– 500 tys. zł Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór

– 500 tys. zł Zagospodarowanie terenu ogrodu społecznego „Cztery pory roku” w m. Obra

– 500 tys. zł Przebudowa drogi gminnej położonej w Kujanki

– 400 tys. zł Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej numer 380017P w miejscowości Niegolewo

– 400 tys. zł Przebudowa drogi w miejscowości Radom

– 400 tys. zł Przebudowa drogi gminnej nr 130547P Dziembowo-Dziembówko

– 400 tys. zł Uzbrojenie terenów mieszkalnictwa przy ulicach Piaskowej, Noteckiej i Łącznej w Szamocinie (powiat chodzieski)

– 350 tys. zł Sala wiejska i elementy towarzyszące w miejscowości Nowa Wieś

– 300 tys. zł Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słomowo

– 300 tys. zł Przebudowa drogi w miejscowości Bartoszkowo

– 250 tys. zł Przebudowa drogi wewnątrz miejscowości Połajewo

– 250 tys. zł Przebudowa drogi gminnej nr 263539P w miejscowości Ceradz Dolny

– 250 tys. zł Budowa budynku gospodarczo-garażowego oraz modernizacja aktualnej siedziby OSP Michorzewo

– 200 tys. zł Budowa drogi na terenie wsi Jabłonowo

– 200 tys. zł Wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę i modernizację remizy OSP w miejscowości Chobienice

– 200 tys. zł Inwestycje w miejscowości Łężce, tzw. ulicy Koziej

– 200 tys. zł Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Brzekiniec

– 200 tys. zł Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.: Rogozińskiej i Gumowej w Budzyń

– 200 tys. zł Budowa ulic: Jagodowa i Grzybowa w miejscowości Klotyldzin

– 200 tys. zł Rozbudowa budynków remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w popegeerowskich wsiach Pęckowo i Kawczyn

– 150 tys. zł Budowa chodnika w Orłowie

– 150 tys. zł Remont świetlicy wiejskiej w Czesławicach

– 150 tys. zł Przebudowa drogi w miejscowości Podanin

(SE)

przyznano_srodki_z_funduszu1_01

przyznano_srodki_z_funduszu1_12 przyznano_srodki_z_funduszu1_02 przyznano_srodki_z_funduszu1_03 przyznano_srodki_z_funduszu1_04 przyznano_srodki_z_funduszu1_05 przyznano_srodki_z_funduszu1_06 przyznano_srodki_z_funduszu1_07 przyznano_srodki_z_funduszu1_08 przyznano_srodki_z_funduszu1_09 przyznano_srodki_z_funduszu1_10 przyznano_srodki_z_funduszu1_11