PSZOK w Pile rozpoczyna swoją działalność od 1 czerwca 2020 r.

Po wielu perturbacjach z przepisami prawa w końcu udało się oddać od użytku  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany  przy ulicy F. Philipsa w Pile –koło salonu meblowego. Celem całego przedsięwzięcia jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności przez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów. Od 1 czerwca 2020 r. mieszkańcy w każdej chwili będą mogli zawieźć odpady do punktu, bez konieczności czekania na kolejne mobilne zbiórki.

Obiekt powstał przy ulicy Philipsa, na działkach udostępnionych przez władze Piły. Obiekt ma powierzchnię 3984 metrów kwadratowych a jego koszt to kosztowało niemal 2,5 miliona złotych.

– Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest przeznaczony dla wszystkich mieszkańców Piły, którzy złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty. W ramach tej opłaty mogą przywieź do  PSZOK-ów wszystkie odpady problemowe, wyszczególnione w regulaminie, który jest umieszczony na tablicy przy wjeździe. Mowa w nim  m.in. o wielkich gabarytach, zużytym sprzęcie elektronicznym, opakowania po farbach, klejach, świetlówkach, czy też oponach samochodowych, ale ten odpad jest już limitowany. Z  obserwacji PSZOK-ów już działających mogę powiedzieć, że cieszą się one zainteresowaniem, i  mieszkańcy przywożą głównie odpady wielkogabarytowe. Wszystkie 13 PSZOK-ów  na terenie ZM PRGOK będą już czynne od 1 czerwca. Dziś tak symbolicznie przekazujemy je włodarzom poszczególnych gmin – mówi Małgorzata Sypuła, Przewodnicząca Zarządu Związku Międzygminnego „PRGOK”.

Rodzaje odpadów, które są odbierane w punktach PSZOK na terenie Związku Międzygminnego PRGOK:

– odpady wielkogabarytowe (opróżnione z zawartości, nie zawierające w sobie innych odpadów)

– opony – w limitowanej ilości (do 6 osób włącznie – 5szt., od 7 osób i więcej 10szt) na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym

– odpady biodegradowalne (liście, rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa)

– odpady budowlane i remontowe – w limitowanej ilości 200 kg na gospodarstwo domowe w każdym roku kalendarzowym. Należy je dostarczyć je selektywnie z podziałem na:
•    Niezanieczyszczone odpady z betonu i gruzu betonowego
•    Niezanieczyszczone odpady z gruzu ceglanego

– drewno i stolarka okienna

– drewno impregnowane

– budowlany i opakowaniowy styropian

– papier i tektura

– białe i kolorowe szkło

– tworzywa sztuczne PET i inne niż PET

– metale

– odzieży i tekstylia

– popioły

– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

– odpady niebezpieczne (akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty).

PSZOK nie przyjmuje następujących odpadów:

– odpadów, których wyciekają płyny i inne substancje

– odpadów silnie toksycznych

– odpadów zawierających azbest, eternit i papę,

– padłych zwierząt,

– resztkowych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

– opon z działalności gospodarczej tj. opon z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,

– folii z działalności rolniczej.

Na terenie każdego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się ścieżka edukacyjna.  Ścieżka została zaprojektowana w taki sposób, aby zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe mogły pozyskać jak najwięcej ciekawych informacji. Korzystać z niej może każdy odwiedzający, również grupy szkolne i przedszkolne.

Budowa  13 PSZOK-ów  w dwunastu gminach to największa inwestycja Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”, a zarazem największy tego typu projekt w skali kraju. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 20 mln 800 tys. zł, z czego kwota dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi ponad 14 mln 400 tys. zł. W sumie trzynaście PSZOK-ów będzie obsługiwało 173 tysiące mieszkańców gmin należących do ZM „PRGOK”.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pile będzie czynny w od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do  18.00 oraz w soboty od godziny 10.00  do 14.00.

Sebastian Daukszewicz

pszok_w_pile1_01

pszok_w_pile1_33 pszok_w_pile1_02 pszok_w_pile1_03 pszok_w_pile1_04 pszok_w_pile1_05 pszok_w_pile1_06 pszok_w_pile1_07 pszok_w_pile1_08 pszok_w_pile1_09 pszok_w_pile1_10 pszok_w_pile1_11 pszok_w_pile1_12 pszok_w_pile1_13 pszok_w_pile1_14 pszok_w_pile1_15 pszok_w_pile1_16 pszok_w_pile1_17 pszok_w_pile1_18 pszok_w_pile1_19 pszok_w_pile1_20 pszok_w_pile1_21 pszok_w_pile1_22 pszok_w_pile1_23 pszok_w_pile1_24 pszok_w_pile1_25 pszok_w_pile1_26 pszok_w_pile1_27 pszok_w_pile1_28 pszok_w_pile1_29 pszok_w_pile1_30 pszok_w_pile1_31 pszok_w_pile1_32