PTTK PIŁA. PLAKIETKA „70 na 70”

 

PLAKIETKA „70 na 70”

Zarząd Oddziału PTTK w Pile im. Henryka Kamińskiego

w związku z przypadającą w 2024 roku rocznicą 70 – lecia powstania Oddziału  ustanawia regulamin zdobywania plakietki 70 na 70

 

  1. Cele:

 

– Uczczenie 70 – lecia powstania Oddziału PTTK w Pile im. Henryka Kamińskiego.

 

– Propagowanie czynnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem turystyki   kwalifikowanej.

 

– Propagowanie PTTK jako organizacji.

 

  1. Zasady:

 

a) należy odbyć dowolnych 7 wycieczek turystyczno – krajoznawczych w jednej albo w wielu dyscyplinach (np. 2 piesze, 2 rowerowe, 1 kajakowa, 1 górska, 1 autokarowa = 7), a w ich ramach przebyć łącznie 70 km w dowolny sposób,

 

b) obszar zdobywania – cała Polska, z tym że turyści z Piły są zobowiązani odwiedzić przynajmniej jedno z pilskich muzeów:

 

– Muzeum Stanisława Staszica

 

– Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica

 

– Pilskie Muzeum Wojskowe

 

  1. Termin: Wycieczki należy odbyć w roku jubileuszu – czyli do 31 grudnia 2024 r.

 

  1. Potwierdzenie: potwierdzeniem odbycia regulaminowych wycieczek jest ich wykaz sporządzony wg własnego pomysłu; po weryfikacji w Oddziale PTTK w Pile zostanie on zwrócony turyście

 

  1. Efekt: potwierdzeniem wypełnienia wymagań regulaminu zdobywania plakietki „70 na 70” będzie plakietka okolicznościowa oraz certyfikat.

 

  1. Zakończenie: Ostateczny termin zgłaszania „wykazu wycieczek” do weryfikacji mija 8 lutego 2025 roku (dokładna rocznica założycielskiego posiedzenia Oddziału PTTK w Pile); tydzień później, 15 lutego, podczas RAJDU ZIMOWEGO odbędzie się wręczenie plakietek i certyfikatów.

 

  1. Nagroda dla młodych: przewidujemy nagrodę dla młodzieży szkolnej za najciekawszy wykaz odbytych wycieczek.