PWSZ odpowiada na apel Prezydenta RP

PWSZ_odpowiada_na_apel

W sierpniu tego roku, Prezydent RP Bronisław Komorowski wystosował Apel w sprawie uczczenia przemian politycznych, które rozpoczęły się w 1989 roku. Wykładowcy i studenci kierunku politologia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Staszica w Pile, postanowili przyłączyć się do obchodów 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu i stworzyli publikację POLSKA PO 1989. ĆWIERĆ WIEKU PRZEMIAN POLITYCZNYCH.

Książka ukazuje zarówno historyczne przemiany na politycznej arenie Polski, jak również pozwala lepiej zrozumieć politykę współczesną.
Powstała ona na bazie wiedzy specjalistów z tematyki – wykładowców Instytutu Humanistycznego oraz młodych badaczy – członków studenckich kół naukowych: Historyków i Stosunków Międzynarodowych.

W publikacje poruszono takie zagadnienia jak m.in.: Walka o wolną Polskę w latach 1944-1989; Antysystemowe ruchy społeczne i partie polityczne w Polsce doby transformacji;
Prezydenci III Rzeczypospolitej; Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po 1989 roku; Decentralizacja państwa i samorząd terytorialny w Polsce; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – kompromis o nadrzędnym znaczeniu politycznym.

Jak piszą sami autorzy – temat z pewnością nie został wyczerpanym, ale może być on przyczynkiem do dyskusji i bardziej pogłębionych badań.

A.F.