PWSZ w Pile przystąpiła do Santander Universidades

PWSZ w Pile jest 58. uczelnią w kraju, która stała się członkiem prestiżowej instytucji Santander Universidades (SU), wspierającej środowisko i inicjatywy akademickie. Działając od ponad 20 lat Santander Universidades podpisał ponad 1200 umów o współpracy z uniwersytetami w: Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce oraz Europie.

Głównymi priorytetami SU są: innowacyjność i przedsiębiorczość: wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności jako główny cel współpracy z uniwersytetami; umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów; zatrudnianie absolwentów: pomoc studentom w wejściu na rynek pracy poprzez program stypendialny dla stażystów we współpracy z uniwersytetami, cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.

Umowy, które 27 lutego zostały podpisane przez p.o. Dyrektora Biura Placówek Santander Universidades – Wojciecha Leśniewskiego oraz Rektora Uczelni – dra hab. Donata Mierzejewskiego, prof. PWSZ w Pile, dają studentom szereg możliwości rozwoju umiejętności m.in. poprzez udział w programach praktyk i staży oraz w programach stypendialnych. Co ważne – ze wsparcia instytucji skorzystać mogą nie tylko studenci, ale także doktoranci, pracownicy i absolwenci.

Santander będzie współpracować z PWSZ w Pile w szczególności w ramach: rozwoju współpracy naukowej między Uczelnią, a ośrodkami akademickimi w krajach, w których funkcjonuje Santander Universidades; realizacji wybranych projektów technologicznych, badawczych, edukacyjnych, które wspierają przedsiębiorczość społeczności akademickiej Uczelni. Dodatkowo Uczelnia będzie mogła korzystać z Programów Globalnych SU, które wspierają wymianę międzynarodową uczestników programu.

Otwierają się więc kolejne płaszczyzny wzmocnienia mobilności międzynarodowej naszej Uczelni.

W podpisaniu umów udział wzięli również: Sławomir Ochodek – Dyrektor III Oddziału Santander Bank Polska (Piła) oraz dr Paweł Dahlke – Prorektor ds. Jakości Kształcenia i

Aleksandra Fabiszak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Staszica

pwsz_przystapila1_01

pwsz_przystapila1_03 pwsz_przystapila1_02