Rada miejska udzieliła absolutorium prezydentowi Piły

Rada Miasta Piły 26 maja po zapoznaniu się z dokumentami- sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, informacją o stanie mienia Gminy Piła za 2014 rok, i opinią i uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły udzieliła absolutorium Prezydentowi Miasta Piły za rok 2014. Wynik głosowania nie był zaskoczeniem.Za głosowało 20 radnych, wstrzymał się 1, nikt nie był przeciwny.

– Dziękuję za to głosowanie. Nie udałoby się tego wszystkiego zrealizować gdyby nie zespół ludzi. Za tymi cyframi, tabelkami a potem za realizacjami stoją ludzie. Ci, którzy zabierali dzisiaj głos i ci, których dzisiaj na tej sali podczas obrad nie ma, bo pracują i realizują kolejne projekty, które będziemy oceniać za rok. Bardzo im dziękuję, ponieważ wizje i plany można mieć, można snuć, ale bez współpracowników profesjonalnych, dobrze ze sobą współdziałających, kreatywnych nie da się tego zrealizować– mówił po głosowaniu Piotr Głowski, prezydent Piły.

(SE)

rada_miejska_udzielila10

rada_miejska_udzielila20 rada_miejska_udzielila11 rada_miejska_udzielila12 rada_miejska_udzielila13 rada_miejska_udzielila14 rada_miejska_udzielila15 rada_miejska_udzielila16 rada_miejska_udzielila17 rada_miejska_udzielila18 rada_miejska_udzielila19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *