Radni powiatowi większością głosów uchwalili budżet na 2015 rok

We wtorek, 30 grudnia 2014 roku, odbyła się III sesja Rady Powiatu w Pile gdzie najważniejszym punktem było uchwalenie budżetu na 2015 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych przeciw 4 radnych a 3 wstrzymało się od głosu. Budżet powiatu w roku 2015 przedstawia się następująco: dochody zaplanowano na 137 701 501 zł, a wydatki ogółem zaplanowano na 140 156 896 zł. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 455 395 zł.

– Zarys budżetu został przygotowany 14 listopada przez moich poprzedników. Potem po wyborze nowego zarządu i Starosty nie było wiele czasu i dlatego rewolucji w jego ramach za wiele nie można było zrobić. Udało nam się wyizolować pewne rzeczy, które naszym zdaniem nie są najpilniejsze ani nie są najważniejsze. Osobiście uważam, że elewacja budynku Starostwa, która ma kosztować 2 miliony 50 tys. zł nie jest pierwszoplanowym wydatkiem i można z niej zrezygnować. Podobnie przyjmowanie do projektu budżetu kwoty 2 mil.100 tys. zł na budowę kotłowni gazowej z bardzo znikomą szansą uzyskania dofinansowania jest zbyt ryzykowne dla powiatu pilskiego. Te zmiany były omawiane kilkakrotnie przez Zarząd Powiatu i 23 grudnia zostały one wycofane. Zaproponowaliśmy zwiększenie prac na drogach powiatowych oraz zwiększenie środków na sport dla dzieci i młodzieży. Deficyt, który jest niewielki będzie zbilansowany lub pozostanie całkowicie niewielki. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby zaciągania kredytów, aby deficyt ten pokryć – mówi Franciszek Tamas, starosta pilski.

Projekt Uchwały Budżetowej na 2015 rok jest dostępny na stronie http://www.bip.powiat.pila.pl/

(SE)

radni_powiatowi_uchwalili01

radni_powiatowi_uchwalili02 radni_powiatowi_uchwalili03 radni_powiatowi_uchwalili04 radni_powiatowi_uchwalili05 radni_powiatowi_uchwalili06 radni_powiatowi_uchwalili07 radni_powiatowi_uchwalili08 radni_powiatowi_uchwalili09 radni_powiatowi_uchwalili10 radni_powiatowi_uchwalili11 radni_powiatowi_uchwalili12 radni_powiatowi_uchwalili13 radni_powiatowi_uchwalili14 radni_powiatowi_uchwalili15 radni_powiatowi_uchwalili16 radni_powiatowi_uchwalili17 radni_powiatowi_uchwalili18 radni_powiatowi_uchwalili19 radni_powiatowi_uchwalili20 radni_powiatowi_uchwalili21 radni_powiatowi_uchwalili22 radni_powiatowi_uchwalili23 radni_powiatowi_uchwalili24 radni_powiatowi_uchwalili25 radni_powiatowi_uchwalili26 radni_powiatowi_uchwalili27 radni_powiatowi_uchwalili28 radni_powiatowi_uchwalili29 radni_powiatowi_uchwalili30

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *