Radość tworzenia – warsztaty dla dzieci

Radość tworzenia – taki tytuł noszą warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-12 lat. Na warsztaty zapraszamy do Regionalnego Centrum Kultury 15-18 lipca 2014.

Teatr to przestrzeń, w której można eksperymentować, bawić się, poznawać nowe aspekty siebie, rozwijać wyobraźnię i zdobywać umiejętności  w kontaktach z innymi.

Dziecko rzadko  ma przestrzeń w której może swobodnie i bezpiecznie poczuć swoją siłę . Zazwyczaj buntuje się wobec rodziców za co jest karane. Dlaczego dzieci pasjonują się brutalnymi grami i filmami? Dlaczego są agresywne i często bezlitosne wobec swoich rówieśników i nawet opiekunów? Zależy nam, by podczas pracy warsztatowej oswajać dzieci  z ich mocą , a jednocześnie uczyć je świadomości i konsekwencji używania siły. Mimo, że efekty tego rodzaju pracy bywają głębokie, jej forma jest lekka, a podejście pedagogów teatru pełne szacunku do granic i potrzeb dziecka.

Zgłoszenia do 7 lipca mailowo: teatrwirtualny@rck.pila.pl
Ilość miejsc na dla uczestników zajęć ograniczona!
Czas: 3 godziny  dziennie praca  zespołowa + 2 godziny dziennie praca indywidualna (30 min na osobę).
Ostatniego dnia otwarte forum dla rodziców i opiekunów  na temat agresji wśród dzieci.

KARTA ZGŁOSZENIA

RCK Piła
www.rck.pila.pl/images/imprezy/2014/lipiec/radosc_tworzenia_zgloszenie.doc

radosc_tworzenia_warsztaty_dla_dzieci10

radosc_tworzenia_warsztaty_dla_dzieci11