REAKCJA, styczeń 2015

Styczniowa REAKCJA poświęcona zostanie śmieciowemu problemowi. Funkcjonująca grubo od ponad roku „ustawa śmieciowa”, która nakłada na obywateli RP szereg obowiązków, m.in. takich jak selekcjonowanie odpadów, wrzucanie ich do różnokolorowych pojemników, etc. miała na celu „objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych, rozwój segregacji odpadów, wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci oraz zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów”, ale również „zobowiązuje gminy do przejmowania odpadów od mieszkańców w zamian za tzw. „opłatę śmieciową” wnoszoną na rachunek gminy”. Jeden z naszych Czytelników, właśnie w kontekście owej ustawy, zadaje pytanie: Czy tylko jedna strona umowy (vide: „producent odpadów”) musi się stosować do jej (ustawy) zapisów??? Oto co pisze nasz Czytelnik, chcąc nie chcąc „producent odpadów”:

Droga Redakcjo!

Jestem pilaninem od urodzenia, Piła jest moim miastem rodzinnym, zmieniały się tylko adresy, pod którymi byłem zameldowany. Muszę przyznać, że z roku na rok moje miasto coraz bardziej pięknieje. Jednak oprócz tego, że mieszkamy w tym ładnym mieście, chcielibyśmy także żyć w estetycznym najbliższym otoczeniu. Chyba to niezbyt wygórowane oczekiwanie!? A jednak zdarza się (i to nierzadko), że widok śmietników pod naszymi blokami nie pozwala na urzeczywistnienie tego drobniutkiego oczekiwania. Ja i moi bliscy stosujemy się do ustawy śmieciowej, i segregujemy odpady, zdając sobie sprawę, że będzie to miało również pozytywny wpływ na nasze środowisko. Ale cóż z tego, że jesteśmy świadomymi obywatelami i działamy w zgodzie z prawem oraz obowiązującymi przepisami…, gdy podblokowe śmietniki wręcz „kipią” od wysypujących się z nich śmieci!!! Może warto aby również druga strona (odbiorca śmieci) wykonywał sumiennie swoje obowiązki!!!

Pozdrawiam
Świadomy producent odpadów

Nie mam zamiaru komentować treści listu naszego Czytelnika, ponieważ zawiera on właściwie WSZYSTKO co w śmieciowej kwestii można powiedzieć. Mam tylko nadzieję, że „druga strona” weźmie sobie do serca „roszczenie” producenta(ów) odpadów i zacznie prawidłowo wykonywać swoje wywozowe obowiązki! Amen!!!

Jeżeli gnębią Cię podobne lub poważniejsze problemy, masz jakiekolwiek niejasności czy kłopoty – napisz do nas! Nie miej żadnych oporów, możesz pisać o wszystkim. My spróbujemy Ci pomóc – reagując piorunująco!

Pisz na adres redakcji: „Tętno Regionu”, ul. 11 Listopada 40, pokój 101, 64-920 Piła z dopiskiem: „REAKCJA”.

W tej rubryce staramy się rozwiązywać Państwa problemy i odpowiadamy na pytania dotyczące wielu paradoksów oraz utrudnień występujących w życiu codziennym. Za Państwa pośrednictwem piętnujemy inercję i arogancję władzy, przejawiającą się m.in. w urzędniczym marazmie lub „tumiwisizmie”. Wszelkie skargi i państwa bolączki staramy się rozwiązać, oczywiście w miarę naszych możliwości. ALE MOŻECIE BYĆ PEWNI, ŻE ZAWSZE REAGUJEMY PIORUNUJĄCO!!!

Marek Mostowski

reakcja_sty_201510

reakcja_sty_201511

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *