Regały na pilskim cmentarzu

Idąc z duchem czasu i znając potrzebę ograniczania ilości odpadów Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ustawił dwa regały służące pozostawieniu używanych zniczy. Jeden z nich usytuowany jest przy wejściu głównym od ul. Motylewskiej, a drugi w sąsiedztwie domu przedpogrzebowego.  Usytuowanie ich pokazuje poniższa mapka.

Każdy odwiedzający groby na pilskim cmentarzu uznawszy, że użyty znicz mógłby jeszcze posłużyć innej osobie, ma możliwość pozostawienia go na jednej z półek.  Następnie osoba chcąca użyć taki znicz może swobodnie i beż żadnych opłat ustawić go na grobie swojego bliskiego.

Nasze działanie realizuje trend ograniczania odpadów i ponownego wykorzystania, w ramach zasady zero waste. Nawiązuje także do idei ekonomii współdzielenia polegającej między innymi na współpracy i ludzkiej uprzejmości w gospodarowaniu zasobami.

Zachęcamy do korzystania.

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile

regaly_na_pilskim1_01

regaly_na_pilskim1_03 regaly_na_pilskim1_02