Rehabilitacja dla pilan w wieku 60+

rehabilitacja_dla_pilan

Rekrutację osób chętnych do uczestnictwa w projekcie „Rehabilitacja+”, prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile.  W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 60+ z orzeczeniem o niepełnosprawności lub bez orzeczenia o niepełnosprawności z zaburzeniami ruchu i innymi defektami zdrowotnymi.  

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzić będzie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym IGNIS, na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta Piły. Osoby zainteresowane proszone są kontakt z MOPS w Pile, tel. 67 212 21 31 i 67 352 84 52,  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

UM Piły