Rekomendacje Rektora PUSS w sprawie koronawirusa

rekomendacje_rektora

W związku z rosnącą liczbą osób zakażonych w Europie, Rektor Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, powołał zespół ds. monitorowania sytuacji związanej z koronawirusem.

Publikujemy także rekomendacje Rektora, wynikające z zagrożenia epidemiologicznego:

•    wstrzymanie wyjazdów studentów oraz pracowników Uczelni w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2, a także wstrzymanie przyjazdów do Polski zagranicznych studentów i pracowników z tych obszarów – według aktualnego stanu to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia;

•    ograniczenie mobilności krajowych i zagranicznych – po stosowanych rekomendacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

•    odwołanie wydarzeń organizowanych przez Uczelnię m.in. Drzwi Otwartych oraz zawieszenie XIV Festiwalu Nauki (pozostałe wydarzenia o charakterze ogólnouczelnianym, katedralnym, sportowym oraz konferencje naukowe, w miarę możliwości, powinny również zostać odwołane lub przeniesione na inny termin);

•    stosowanie się do zasad zapobiegawczych wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego;

•    przestrzeganie procedur określonych w instrukcjach i ulotkach znajdujących się na terenie Uczelni.

Praktyki studenckie na kierunkach medycznych odbywają się w trybie normalnym, z uwagi na brak kontaktu studentów z oddziałami zakaźnymi.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z właściwą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz udać się do właściwego oddziału zakaźnego (NIE do przychodni POZ i NIE na Szpitalny Oddział Ratunkowy).

NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ ZAKAŹNY: POZNAŃ – TEL. 61 873 92 95, 61 873 93 68; WAŁCZ – TEL. 67 258 24 42.

PROSIMY TAKŻE O ZAPOZNANIE SIĘ Z:

o    informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

o    rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po posiedzeniu Zespołu do spraw koordynacji działań w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19.

PUSS Piła