Rekordowe wsparcie dla wielkopolskich samorządów!

rekordowe_wsparcie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczy w 2023 roku rekordową kwotę na wsparcie inwestycji sportowych i turystycznych w Wielkopolsce – 10 150 000 złotych!

SZATNIA NA MEDAL

2 500 000 złotych na zadania inwestycyjne, polegające na budowie nowych pomieszczeń szatniowych, sanitarnych, magazynowych, zakupie modułowych konstrukcji zaplecza oraz zakupie sprzętu sportowego, pod potrzeby funkcjonowania obiektów sportowych.

1 500 000 złotych na zadania remontowe, polegające na poprawie warunków szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych istniejących obiektów lub adaptacji istniejących budynków do potrzeb szatniowo-sanitarnych oraz magazynowych przy obiektach sportowych.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

PROGRAM LEKKOATLETYCZNY

5 500 000 złotych na wsparcie inicjatyw związanych z rozwojem infrastruktury lekkoatletycznej.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty następującego typu:

•    pełnowymiarowe bieżnie okólne o długości 400 m i o nawierzchni syntetycznej,

•    niepełnowymiarowe bieżnie okólne o długości co najmniej 300 m i o nawierzchni syntetycznej,

•    bieżnie proste o długości co najmniej 100 m i o nawierzchni syntetycznej.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

650 000 złotych na wsparcie ogólnodostępnych inicjatyw związanych z:

•    poprawą i rozwojem infrastruktury okołoszlakowej służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej, np. przystanie wodne, punkty widokowe, miejsca postojowe, wiaty turystyczne,

•    oznakowanie turystyczne, nakłady inwestycyjne podnoszące atrakcyjność turystyczną danego środowiska itd.,

•    tworzeniem miejsc przyjaznych dla turystów korzystających z kamperów lub przyczep kempingowych, tzw. camper parków, dających możliwość bezpiecznego zaparkowania, podłączenia się do energii elektrycznej / wody, spuszczenia wody zanieczyszczonej,

•    tworzeniem pól namiotowych – miejsc ogrodzonych, z dostępem do punktu poboru wody pitnej oraz podstawowych urządzeń sanitarnych,

•    kanalizacją ruchu turystycznego na obszarach wielkopolskich parków krajobrazowych, np. miejsca postojowe, wiaty turystyczne, punkty widokowe, oznakowanie turystyczne itd.

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 2.01.2023 r. do 17.02.2023 r.

– Cieszę się, że udało mi się przekonać Zarząd Województwa do zwiększenia puli na dotacje związane z rozwojem infrastruktury sportowej i turystycznej w Wielkopolsce. Dzięki tym środkom od lat polepszamy warunki do uprawiania sportu i zwiększamy atrakcyjność turystyczna naszego regionu – mówi Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

W stosunku do 2022 roku dofinansowanie na powyższe projekty wzrośnie o 2 750 000 złotych.

Więcej informacji na stronie: https://bit.ly/3VFPUVB

red