Rekordowy Pilski Budżet Obywatelski. Znamy zwycięskie projekty

9 listopada 2018 roku zostały ogłoszone wyniki tegorocznych konsultacji dot. Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Największą popularnością wśród mieszkańców miasta Piły cieszyło się zadanie pn. Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich, które zgromadziło 3184 głosy. W sumie pilanie zdecydowali, że w budżecie na rok 2019 znajdzie się 19 zadań. W głosowaniu wzięło udział rekordowe 14 464 uczestników (o 3168 osób więcej niż przed rokiem). Uczestnicy konsultacji oddali 64290 głosów.

– Jak spojrzymy na wynik konsultacji to ten rok jest absolutnie rekordowy 14 464 osoby, czyli prawie 20 % uprawnionych do głosowania. To prawie pięciokrotnie więcej niż głosowano w wyborach do rad osiedlowych, a czasami bywało, że nie udało tam się przekroczyć 5% progu. Przy tym głosowaniu widać, że aktywność mieszkańców jest olbrzymia. Dziękuję mieszkańcom za tak duże zaangażowanie na każdym etapie Pilskiego Budżetu Obywatelskiego. Cieszę się, że wspólnie zmieniamy nasze miasto – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Najwięcej zadań zostanie zrealizowanych na Osiedlach Górne – 4 zadania i Śródmieście – 3 zadania. Na pozostałych osiedlach biorących udział w konsultacjach wybrane zostały po dwa zadania.

Zadania wybrane w ramach konsultacji

Zadania Małe

– Budowa pasieki miejskiej z zakupem rodzin pszczelich (MSR – 01; 3184)

– Przebudowa nawierzchni placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 2 (MZA – 01; 2807)

– Wzmocnienie skarpy przy ścieżce rowerowej wiodącej od al. Wyzwolenia na bulwary nadrzeczne przy moście Władysława Łokietka (MJA – 02; 2716)

– Przebudowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego oraz postawienie kilku ławeczek (MGO – 02; 1819)

– Zakup kolejnych elementów placu zabaw przy ul. Rodakowskiego w Pile (MPO – 01; 668)

– Przebudowa skweru w rejonie ul. Kasztelańska — Staropolska — Wenedów – działka 95/10 i 95/2 (MKO – 01; 519)

– Instalacja ławek i małej architektury na terenie osiedla Motylewo (MMO – 01; 273)

– Oświetlenie ulicy Margonińskiej 2-18 (MST – 01; 477)

– Budowa siłowni napowietrznej oraz placu zabaw przy Placu Inwalidów (MGO – 06; 1694)

– Budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy placem zabaw za boiskiem do piłki nożnej przy ul. Złotej (MGO – 04; 1671)

Zadania Osiedlowe

– Przebudowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu nr 3 (OSR – 10; 2982)

– Budowa stanowisk do pozostawienia rowerów, montaż wyposażenia boisk w sprzęty umożliwiające podejmowanie aktywności fizycznej oraz urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii wraz z aranżacją skalno-roślinną miejsc przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Bydgoskiej 23 (OZA – 05; 2366)

– Modernizacja bieżni okólnej boiska lekkoatletycznego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 40 (OPO – 08; 2283)

– Budowa chodnika po obu stronach ul. Asnyka od ul. Orzeszkowej do Kochanowskiego (OGO – 21; 1164)

– Budowa parkingu przy przedszkolu nr 14 wraz z przebudową chodników na terenie przedszkola (OST – 07; 821)

– Rewitalizacja terenów zielonych nad rzeką Gwdą na Osiedlu Jadwiżyn – działka 42/3 (OJA – 03; 320)

– Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Kasztelańskiej, stworzenie strefy dla dzieci starszych i młodzieży (OKO – 10; 218)

– Oświetlenie ulicy Kolibrowej (OMO – 01; 148)

– Budowa ogrodzenia Publicznego Przedszkola nr 3 (OSR – 09; 2962)

Zadania wskazane przez pilan podczas konsultacji zostaną wpisane do budżetu Piły i zrealizowane w 2019 roku.

Pełne wyniki głosowania: http://www.konsultacjespoleczne.pila.pl/files/bo2019/pbo19-wyniki-glosowania.pdf lub poniżej na grafikach.

Sebastian Daukszewicz

rekordowy_pilski_budzet00

rekordowy_pilski_budzet44 rekordowy_pilski_budzet01 rekordowy_pilski_budzet02 rekordowy_pilski_budzet03 rekordowy_pilski_budzet04 rekordowy_pilski_budzet05 rekordowy_pilski_budzet06 rekordowy_pilski_budzet07 rekordowy_pilski_budzet08 rekordowy_pilski_budzet09 rekordowy_pilski_budzet10 rekordowy_pilski_budzet11 rekordowy_pilski_budzet12 rekordowy_pilski_budzet13 rekordowy_pilski_budzet14 rekordowy_pilski_budzet15 rekordowy_pilski_budzet16 rekordowy_pilski_budzet17 rekordowy_pilski_budzet18 rekordowy_pilski_budzet19 rekordowy_pilski_budzet20 rekordowy_pilski_budzet21 rekordowy_pilski_budzet22 rekordowy_pilski_budzet23 rekordowy_pilski_budzet24 rekordowy_pilski_budzet25 rekordowy_pilski_budzet26 rekordowy_pilski_budzet27 rekordowy_pilski_budzet28 rekordowy_pilski_budzet29 rekordowy_pilski_budzet30 rekordowy_pilski_budzet31 rekordowy_pilski_budzet32 rekordowy_pilski_budzet33 rekordowy_pilski_budzet34 rekordowy_pilski_budzet35 rekordowy_pilski_budzet36 rekordowy_pilski_budzet37 rekordowy_pilski_budzet38 rekordowy_pilski_budzet39 rekordowy_pilski_budzet40 rekordowy_pilski_budzet41 rekordowy_pilski_budzet42 rekordowy_pilski_budzet43