Remiza w Róży Wielkiej po termomodernizacji

remiza_w_rozy

Pod koniec roku 2020 wykonaliśmy termomodernizację remizy OSP Róża Wielka. Inwestycja ta pochłonęła w sumie 75 893, 50 zł, natomiast dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu stanowiło 39,53% tej kwoty (30 000 zł). Dzięki temu zadaniu druhowie zyskali nową elewację z dociepleniem całego budynku.

Odbioru inwestycji dokonali Wójt Tobiasz Wiesiołek oraz Radna i Sołtys w jednej osobie – Iwona Kwaśniak.

szydlowo.pl