Remont chodnika w Zelgniewie

Zarząd Powiatu informuje, że w dniu 22 sierpnia 2014 r. zakończony został kolejny etap remontu chodnika przy drodze powiatowej  nr 1177P w miejscowości Zelgniewo.

Zakres robót obejmował wymianę krawężnika i obrzeża trawnikowego na długości 136,5mb. Zdegradowane dotąd betonowe płytki chodnikowe zastąpiono betonową kostką brukową. Na odcinku 69 mb prace wykonane zostały siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, remont pozostałych 67,5 mb wykonany został przez firmę zewnętrzną w ramach obowiązującej umowy na bieżące utrzymanie dróg – informuje Krzysztof Tomczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pile

remont_chodnika_w_zelgniewie10remont_chodnika_w_zelgniewie12 remont_chodnika_w_zelgniewie11