Remont na DK10

remont_na_dk10

Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe dotyczące remontu DK10  na odcinku Okaliniec – Śmiłowo. Termin składania ofert został wyznaczony na 27 kwietnia br. do godz. 10:00.

W ramach remontu około 9 kilometrowego odcinka DK10 zostaną wykonane następujące roboty :

– projekt czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót,

– frezowanie nawierzchni,

– remont cząstkowy nawierzchni,

– wymiana podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni,

– uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

Termin realizacji to 130/120 lub 110 dni od dnia podpisania umowy. Termin ten może ulec skróceniu o 10 lub 20 dni.

Przypominamy, że informacji dotyczących sytuacji na drogach zarządzanych przez GDDKiA udzielają całodobowo dyżurni Punktów Informacji Drogowej pod ogólnopolskim numerem 19 111 (w przypadku niektórych sieci komórkowych, konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0) lub bezpośrednio PID w Poznaniu, tel.: 61 864 63 53.
 
GDDKiA