Remont Przedszkola Nr 14 w Pile

Rozpoczął się remont Przedszkola Publicznego nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile. Modernizacja budynku obejmuje:  docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych, docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania.

Dzięki termomodernizacji obniżone zostanie zużycie energii cieplnej oraz energii elektrycznej w budynku, a zatem wzrośnie jego efektywność energetyczna. Przełoży się to zarazem na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2 i pyłu PM10.

Przypomnijmy iż, projekt jest współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.2  Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

J.O.

remont_przedszkola01

remont_przedszkola02