Remont wiaduktu w Pile

Trwa remont  wiaduktu nad linią PKP  w Pile w ciągu drogi krajowej nr 11 . Na nitce południowej  od strony dworca  odbywa się ruch dwukierunkowy, prawa północna  jest remontowana.  Podczas prowadzenia prac remontowych ujawniły się spore rozbieżności dokumentacji projektowej ze stanem rzeczywistym, co skutkowało koniecznością zmiany technologii, która wydłużyła czas remontu związany z wymianą łożysk.

Ponadto okazało się, że stan większości podpór, po zdjęciu wierzchniej warstwy betonu jest dużo gorszy niż zakładano, co skutkowało również wydłużeniem czasu  ich remontu.

W efekcie końcowy termin realizacji  został  wydłużony do połowy września bieżącego roku.

Remont obejmuje m. in. prace rozbiórkowe, wykonanie: wzmocnień podpór całego obiektu, dylatacji, odwodnienia, nawierzchni , robót nawierzchniowych, montaż: urządzeń bezpieczeństwa ruchu i  oświetlenia.  Koszt remontu wynosi ponad 8 mln zł.

informacja pochodzi ze strony: http://www.gddkia.gov.pl/
zdjęcia: J. Oburota

remont_wiaduktu00

remont_wiaduktu01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *