REWITALIZACJA – spacery badawcze z mieszkańcami po Pile

REWITALIZACJA_spacery_badawcze

Zapraszamy mieszkańców do udziału w spacerach badawczych w wybranych miejscach obszaru rewitalizacji w Pile – w Śródmieściu i w części Zamościa. Spacery odbędą się w dniach 9 i 11 lutego 2017 roku. Miejsca spacerów zostały wybrane podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, które odbyły się w dniach 23 i 26 stycznia br. W wytypowanych rejonach mieszkańcy okolicznych kamienic lub bloków mieszkalnych wraz z ekspertami będą omawiać zmiany jakich wymaga ich zdaniem przestrzeń w najbliższym otoczeniu. Na podstawie wyników plenerowych debat powstaną koncepcje zagospodarowania dla tych terenów.

Weź udział w spacerach, możesz mieć wpływ na to co zostanie zmienione w naszym mieście, w Twoim otoczeniu!

Informacje na temat prac trwających nad opracowaniem gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły zamieszczane są na bieżąco stronie miasta www.pila.pl w zakładce Rewitalizacja.

PROGRAM SPACERÓW BADAWCZYCH

9 lutego 2017 r. (czwartek)

1 SPACER:

TEREN W REJONIE ULIC KOLBEGO WIATRACZNEJ, RÓŻYCKIEGO, DZIECI POLSKICH I OGIŃSKIEGO (zbiórka u zbiegu ulic Kolbego i Wiatracznej)

Czas spaceru: 09.02.2017, godz. 10:00-11:30

2 SPACER:

TEREN POMIĘDZY KAMIENICAMI PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI A RZEKĄ GWDĄ – OD MOSTKA NA WYSPĘ DO SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO (zbiórka przy al. Niepodległości na wysokości skrzyżowania z ul. Popiełuszki)

Czas spaceru: 09.02.2017, godz. 12:00-13:30

3 SPACER:

OTOCZENIE UL.  BUCZKA NR 58 -66 (zbiórka przy skrzyżowaniu ulic Buczka z Ceglaną)

Czas spaceru: 09.02.2017, godz. 14:00-15:30

Program spacerów z mapką – 9 lutego 2017 r.

11 lutego 2017 r. (sobota)

1 SPACER:

TEREN W REJONIE ZBIEGU UL. OKRZEI NR 1,3 I TOWAROWEJ NR 12,14,16 (WNĘTRZA /PODWÓRKA KAMIENIC) ORAZ WNĘTRZE UL. TOWAROWEJ NR 4A, 6A (zbiórka przy parkingu od strony ul. Towarowej 4b)

Czas spaceru: 11.02.2017, godz. 10:00-11:30

2 SPACER:

WNĘTRZA KAMIENIC UL. ROOSEVELTA NR  38-54 ORAZ WNĘTRZE UL. ROOSEVELTA 51-45 (ZAPLECZE POCZTY) (zbiórka przy ul. Roosevelta 38)

Czas spaceru: 11.02.2017, godz. 12:00-13:30

3 SPACER:

UL. WĘGLOWA (WOLNE PRZESTRZENIE PO OBU STRONACH, NA POCZĄTKU ULICY) ORAZ UL. WALKI MŁODYCH (ODCINEK OD UL. WĘGLOWEJ DO UL. FABRYCZNEJ) (zbiórka przy zbiegu ulic Walki Młodych i Węglowej)

Czas spaceru: 11.02.2017, godz. 14:00-15:30

Program spacerów z mapką – 11 lutego 2017 r.

Projekt „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Źródło: UM Piły