Rozbudowa poznańskiego WCO

rozbudowa_wco

Zawarcie umowy na rozbudowę Wielkopolskiego Centrum Onkologii – BUDYNEK AMBULATORYJNY, dofinansowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.    

Nowoczesny budynek ambulatoryjny z nowymi salami operacyjnymi, poradniami oraz innowacyjnym sprzętem powstanie przy Wielkopolskim Centrum Onkologii. Wielkopolskie Centrum Onkologii podpisało umowę z generalnym wykonawcą firmą SKANSKA na budowę nowoczesnego budynku przy ul. Strzeleckiej.

Nowa inwestycja to ważny element rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W wydarzeniu uczestniczyli: Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, prof. dr hab. Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, a także przedstawiciele organizacji pacjentów.

W budynku będą udzielane świadczenia onkologiczne w trybie ambulatoryjnym dla pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji. Na pięciu piętrach budynku zostaną umieszczone zespoły poradni narządowych w zakresie leczenia raka piersi, nowotworów głowy i szyi, przewodu pokarmowego, narządu rodnego oraz skóry. Utworzone zostaną również poradnie konsultacyjne dla pozostałych nowotworów, jak: nowotwory urologiczne (rak prostaty, pęcherza moczowego), ośrodkowego układu nerwowego, rak płuca.

Odpowiednia opieka ambulatoryjna pacjentów z chorobami nowotworowymi jest ważnym elementem podnoszącym jakość usług świadczonych przez WCO. Nowa organizacja leczenia pacjentów, polegająca m.in. rozdzieleniu pacjentów hospitalizowanych będzie możliwa dzięki utworzeniu w nowym budynku Oddziału Chemioterapii Dziennej, w którym będzie prowadzone leczenie w zakresie onkologii klinicznej i immunoterapii w trybie dziennym bez potrzeby hospitalizacji. „Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną, postępujące zmiany w procedurach i technologii medycznej, Wielkopolskie Centrum Onkologii wdraża rozwiązania umożliwiające elastyczne kształtowanie opieki systemowej nad pacjentami onkologicznymi.

Wspólnie z władzami samorządowymi dokładamy wszelkich starań, aby świadczenia onkologiczne na terenie województwa Wielkopolskiego odpowiadały aktualnym trendom światowym i wyzwaniom zdrowotnym, mając na względzie bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i personelu” – podkreślił prof. Julian Malicki, dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii podczas uroczystości podpisania umowy. Realizacja nowej inwestycji przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków przestrzennych do udzielania świadczeń pacjentom, którzy nie wymagają hospitalizacji oraz powiększenia bloku operacyjnego o trzy dodatkowe sale operacyjne, zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii medycznych.  Tym samym liczba sal operacyjnych WCO zwiększy się do dziewięciu. Pozwoli to na pełne wykorzystanie potencjału placówki w zakresie zastosowania radioterapii śródoperacyjnej przy pomocy posiadanego akceleratora śródoperacyjnego oraz operacji małoinwazyjnych przy pomocy posiadanego robota chirurgicznego Da Vinci.

– Realizacja projektu przy ulicy Strzeleckiej to kolejna inwestycja, której celem jest podnoszenie poziomu świadczeń medycznych dla mieszkańców naszego regionu. Przekazane na ten cel środki finansowe w wysokości blisko 29 mln złotych z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pozwolą na realizację tej ważnej inwestycji. Jest ona jedną z wielu, jakie wspieramy w zakresie ochrony zdrowia, która – po inwestycjach w infrastrukturę drogową – zajmuje drugie miejsce w strukturze naszych planów budżetowych na 2021 rok. W zaprojektowanym właśnie budżecie planujemy przeznaczyć 397 mln złotych na realizację inwestycji i innych projektów służących  zdrowiu Wielkopolan – podkreślił podczas spotkania Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Nowa inwestycja przełoży się na znaczącą poprawę standardów szybkiej diagnostyki osób z podejrzeniem choroby nowotworowej. Możliwe będzie także przyjęcie do diagnostyki większej liczby pacjentów. Chcemy angażować się w rozwój obiektów medycznych, budując je w oparciu o najlepsze praktyki – mówił podczas uroczystości podpisania umowy Paweł Machnicki, Dyrektor Obszaru Budownictwa Ogólnego Skanska. – Skanska jest wykonawcą wielu nowoczesnych szpitali i obiektów medycznych w Polsce i na świecie takich jak np. Nowa Karolinska w Sztokholmie, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera UM w Poznaniu czy Ośrodek Radioterapii w Kaliszu. Mamy więc ekspercką wiedzę oraz globalne i lokalne kompetencje, żeby realizować takie obiekty. Z uwagą obserwujemy rozwój rynku medycznego i jego potrzeby.

Szpitale to dla nas strategiczny typ projektów, ponieważ budując je, realizujemy nasze wartości, Troszczymy się o życie, oraz misję budowania z korzyścią dla społeczeństwa. Nowy budynek przy ul. Strzeleckiej będzie połączony z istniejącą zabudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii przez budynek centralnego bloku operacyjnego, co zapewni efektywny ruch pacjentów na terenie WCO. Jest to niezwykle istotne przy realizacji ponad 1000 świadczeń dziennie. Istotna jest również architektura budynku, którego wnętrza zostały zaprojektowane, żeby pozytywnie wpływać na samopoczucie pacjentów,  a dostosowane wyposażenie zapewniało poczucie komfortu  i bezpieczeństwa.

A.J.
Fot. rakooporni.pl