Rozmowy o inwestycjach na Gładyszewie

Rozmowy_o_inwestycjach

W sobotę, 21 marca, w Szkole Podstawowej nr 7 w Pile odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Gładyszewo, które było okazją do rozmów o planach i inwestycjach, m.in. związanych z budżetem obywatelskim, który zapewnił mieszkańcom rozbudowę zespołu boisk przy ul. Kamiennej.

Niestety małe zainteresowanie mieszkańców spowodowało brak możliwości podejmowania wiążących decyzji, z uwagi na niespełniony warunek zaistnienia kworum. Wśród zebranych nie zabrakło natomiast radnych Rady Miasta Piły: Marka Andruszkiewicza i Jacka Bogusławskiego.

– Myślę, że to spotkanie było bardzo potrzebne, bo dzięki rozmowie możemy tworzyć plany i projekty, tak aby ich wprowadzanie a idące wraz z nimi zmiany były dopasowane do potrzeb lokalnych społeczności. Jednocześnie cieszę się, że rozmowy podczas zgromadzenia, na którym, niestety nie było kworum, wskazały potrzeby mieszkańców, ale i perspektywy rozwoju w ciągu najbliższych kilku lat. Myślę, że to także sygnał dla innych mieszkańców, by angażowali się i brali udział w projektach, konsultacjach i życiu społecznym. Uważam też, że gdy mieszkańcy Dolaszewa chcieliby przyłączyć się do Piły, wówczas osiedle powiększyłoby się terytorialnie, a za tym musiałyby iść kolejne duże inwestycje w tej uroczej części Piły – twierdzi Jacek Bogusławski, radny Rady Miasta w Pile.

Konsultacje społeczne związane były z kreowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2015, które w zamyśle mają zwiększyć udział mieszkańców w planowaniu i decydowaniu o inwestycjach w mieście. Edycja, która zadecydowała o przeznaczeniu 3 mln z budżetu, zaangażowała mieszkańców Piły, którzy oddali aż 7700 głosów.

H.A.
(ab), fot. www.jacekbogusławski.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *