Rozpoczyna się remont mostu na DK-11

rozpoczyna_sie_remont

Rozpoczyna się remont mostu i kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 11 na Rudzie – cieku z zalewu Koszyce do Gwdy w Pile. Realizacja inwestycji będzie oznaczać utrudnienia dla kierowców.

W ramach umowy wykonawca, Zakład Robót Mostowych Kormost Marek Gotowski, Firma Gotowski – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe, przeprowadzi prace polegające na remoncie podpór obiektu i wykonaniu nowej płyty pomostowej mostu wraz z elementami wyposażenia i nową nawierzchnią na jezdni.

Przeprowadzone będą również prace konserwacyjne w obrębie cieku. Dodatkowo, wyremontowana zostanie kładka pieszo-rowerową na której wykonany zostanie remont konstrukcji betonowej kładki oraz ułożona nową bitumiczna nawierzchnia na kładce.

Z końcem października wykonawca rozpocznie prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu dla ruchu pieszego prowadzonego po kładce dla pieszych.

Termin zakończenia robót to  połowa przeszłego roku.  Koszt remontu to ponad 1.900 tys. zł. brutto.

Źródło: RynekInfrastruktury.pl
Foto: GDDKiA