Rozpoznanie operacyjne w DPS w Pile

W dniach 3-4-5 lipca 2022 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 1 w Pile przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu Domu Pomocy Społecznej, przy ul.11-go listopada w Pile.

Ze względu na specyfikę funkcjonowania, takie działania profilaktyczne przeprowadzane są regularnie raz do roku. W rozpoznaniu uczestniczą zawsze funkcjonariusze trzech zmian służbowych z obu pilskich jednostek ratowniczo gaśniczych.

Podczas przedmiotowych zajęć rozpoznawczych, przypomina się i zwraca szczególną uwagę na wszystkie ogólne zasady bezpiecznego funkcjonowania obiektu oraz zachowanie się personelu i mieszkańców na wypadek zaistniałego powstania pożaru.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Orłowski, KP PSP Piła
Zdjęcia: sekc. Rafał Hryniewicz, KP PSP Piła

rozpoznanie_operacyjne001

rozpoznanie_operacyjne002 rozpoznanie_operacyjne003