Rozpoznanie operacyjne w Hucie Szkła Ardagh Glass S.A. w Ujściu

W dniach 28-30 czerwca strażacy z jednostki ratowniczo – gaśniczej Nr 1 PSP w Pile przeprowadzili rozpoznanie operacyjne obiektu Huty Szkła Ardagh Glass S.A. w Ujściu.

Huta w ostatnim okresie dokonała istotnej modernizacji procesu technologicznego oraz związanej z nim rozbudowy infrastruktury. Zagrożenia jakie pojawiają się w trakcie pracy pieca hutniczego niosą za sobą trudne do przewidzenia ryzyko pożarowe. Nowe wskazówki dotyczące przebiegu procesu technologicznego, zaopatrzenia wodnego, zamontowanych w ostatnim czasie stałych urządzeń gaśniczych i innych urządzeń przeciwpożarowych dały ratownikom obraz organizacji akcji ratowniczo – gaśniczej w tym zakładzie.

W czasie zajęć omówiono także przeprowadzone dotychczas akcje gaśnicze na terenie zakładu. Poza „standardowymi czynnościami” wynikającymi z rozpoznania, wykonywano także zadania operacyjne. Wśród nich sprawdzono przejezdność dróg dojazdowych, dostęp do hydrantów oraz punktów czerpania wody wykorzystujących zasób wody z przepływającej bezpośrednio przy zakładzie rzeki Noteć.

Opracowanie: bryg. Maciej Kubacki
zdjęcia: JRG PSP Nr 1 w Pile

rozpoznanie_operacyjne_w_hucie_szkla00

rozpoznanie_operacyjne_w_hucie_szkla06 rozpoznanie_operacyjne_w_hucie_szkla01 rozpoznanie_operacyjne_w_hucie_szkla02 rozpoznanie_operacyjne_w_hucie_szkla03 rozpoznanie_operacyjne_w_hucie_szkla04 rozpoznanie_operacyjne_w_hucie_szkla05

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *