Ruch kolumn wojskowych w związku z ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

W pierwszej połowie 2024 roku NATO Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) – Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje na starym kontynencie największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 (STDE24) będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24.

 

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. DRAGON-24 jest ćwiczeniem narodowym, wieloszczeblowym, wielodomenowym z udziałem sił międzynarodowych, prowadzonym na terytorium Polski (na poligonach i w terenie przygodnym) w terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 r.

 

Jego głównym celem będzie doskonalenie zdolności do reagowania na zagrożenia militarne i niemilitarne podczas kryzysu i otwartego konfliktu zbrojnego. W ćwiczeniu weźmie udział ok. 20 tys. żołnierzy (w tym ok. 5 tys. żołnierzy z państw sojuszniczych) oraz ponad 3,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego. Biorąc pod uwagę skalę zaangażowanych sił i środków, scenariusz zagrożeń i planowane do realizacji epizody taktyczne będzie to w ocenie SHAPE największe i najważniejsze ćwiczenie w ramach STDE24. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację większości zadań w ścisłym współdziałaniu z elementami pozamilitarnych struktur obronnych państwa.

Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie taktycznego marszu drogowego (tzw. marszu dofrontowego) po drogach i w terenie przygodnym.

 

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych będzie obserwowany na drogach niemal wszystkich województw w Polsce, w tym na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

 

Przybycie i przejazd kolumn będą wykorzystane m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

 

Wszelkie działania związane z ruchem pojazdów wojskowych będą starannie skoordynowane, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z odpowiednimi władzami, w tym lokalnymi.

 

Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i prosimy, aby nie wjeżdżali pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Ponadto, zwracamy się z apelem do społeczeństwa o zachowanie ostrożności w publikowaniu informacji i zdjęć związanych z ruchami wojskowymi. Niepublikowanie danych dotyczących ruchów wojskowych i ich lokalizacji oraz unikanie publikowania informacji o wylotach i lądowaniach wojskowych statków powietrznych jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

 

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie.

 

Źródło: MON, HNS Wojewody Wielkopolskiego

Natalia Mróz

Fot. tvn24.pl