Ruch na ul. Wawelskiej w końcu odbywa się zgodnie z nową organizacją

ruch_na_wawelskiej

Od 22 lutego br. obowiązuje  nowa organizacja ruchu wzdłuż ul. Wawelskiej. Wykonawca inwestycji – TRAKCJA PRKiI S.A. poinformował o zmianach wszystkich przedsiębiorców, których zakłady funkcjonują w tej części miasta, a także gminy Kaczory i Ujście oraz niezbędne służby.

Ustalenia nowej organizacji ruchu:

•    Ruch na odcinku drogi od łącznicy z Drogi krajowej nr 11 (km 1+630) do przejazdu kolejowego nr 18 Kutno-Piła (km 2+969,56) będzie odbywał się dwustronnie,

•    Na łącznicy z Drogą Krajową nr 11, na drodze powiatowej nr 1229P na skrzyżowaniu z ul. Na Leszkowie oraz ul. Na Leszkowie przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1229P ustawiono tablice informacyjną F-6 wraz ze znakami B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2,5m” oraz B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”. Znaki te obowiązują tylko na odcinku drogi od km 2+750 do 2+800 (okolice przepustu),

•    Na danym odcinku drogi z przepustu (km drogi 2+750 do 2+800) ustawiono znaki: zwężenie jezdni do 2,5m, zakaz wjazdu samochodów ciężarowych wraz z ograniczeniem znakiem B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad 2,5m”,

•    Na całym analizowanym odcinku wrogi wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Powiadomienie o wprowadzeniu nowej organizacji ruchu na ul. Wawelskiej: do pobrania.

UM Piły