Rusza pomoc dla kombatantów Czerwca ’56

Rusza_pomoc_dla_kombatantow

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ogłasza, że od 1 do 30 kwietnia 2017 roku uczestnicy Powstania Czerwiec ’56 mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej. Na wypłaty rząd przekazał łącznie pół miliona złotych.

– Zapoczątkowana w 2006 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pomoc finansowa dla bohaterów Powstania Poznańskiego Czerwca 56` jest symbolem pamięci i wdzięczności dla tych, którzy nie bali się upomnieć o Boga, wolność i chleb w czasach komunistycznego totalitaryzmu. Wsparcie przekazane przez administrację rządową jest dowodem na to, że wciąż pamiętamy o tych dzielnych i niezłomnych ludziach i ich rodzinach – mówi wojewoda.

Czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej będą mogli pobrać wniosek ze strony internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (zakładka „Czerwiec ‘56”), a także odebrać go w Punkcie Obsługi Klienta w budynku urzędu przy al. Niepodległości oraz we wszystkich delegaturach WUW.

Wnioski, które zostaną złożone do 30 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego) będą rozpatrywane przez powołaną przez wojewodę wielkopolskiego komisję, w które skład wejdą przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz urzędu. Przy ocenie wniosków pomagać  będzie razie potrzeby Instytut Pamięci Narodowej, organy prokuratury oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu. Pomoc finansową otrzymają osoby, które: doznały uszczerbku na zdrowiu, były represjonowane ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, doznały istotnych represji w miejscach zatrudnienia (np. zwolnienie z pracy) czy mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Dodatkowo pomocą objęci zostaną współmałżonkowie nieżyjący czynnych uczestników Powstania. W ubiegłym roku pomoc otrzymało 174 kombatantów na łączną kwotę 500 tys. zł.

Tomasz Stube
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Fot. forumemjot.wordpress.com