Ruszają konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile

Urząd Miasta Piły ogłasza konsultacje społeczne dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej I etap. Zakres projektu obejmuje budowę i przebudowę układu komunikacyjnego ul. Długosza z sięgaczami i fragmentu ul. Krzywej. Konsultacje potrwają do 10 lutego 2017 roku.

– Jesteśmy na takim etapie, w którym jest pierwszy taki ogląd jak ten rejon cały w przyszłości ma wyglądać. Chcielibyśmy żeby nie tylko ci, którzy tam funkcjonują, ale również potencjalni przyszli właściciele nieruchomości, firm wypowiedzieli się jak najszerzej w tym temacie – chodzi  nawet o najdrobniejsze elementy związane z wjazdami, wyjazdami, bo wiemy jak one są trudne do przeprojektowania. Dzisiaj jest to dla miasta dosyć ważne, bo mówimy o dużym rejonie, dużym fragmencie przestrzeni miejskiej. Konieczne będą wywłaszczenia, ponieważ część jest na gruntach prywatnych. Z tym poradzimy sobie, bo mamy dobre doświadczenie tak jak było z terenem ul. Wawelskiej – ul. Walki Młodych. Na konsultacje zapraszamy także środowiska rowerowe –mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

Ze względu na zakres projektów, które dotyczą rejonu przemysłowego Piły, zostanie zorganizowane spotkanie projektantów z zainteresowanymi osobami i przedsiębiorcami. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Piły w sali 229 B (II piętro). Osoby zainteresowane wyrażeniem opinii do przygotowanej koncepcji projektowej mogą ją wnieść do dnia 10 lutego 2016 roku na adres e-mail wpir@um.pila.pl lub pisemnie pod adresem: Urząd Miasta Piły, Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich, Plac Staszica 10, 64-920 Piła.

Szczegóły przedsięwzięcia z dokumentacją projektową i z krótkim opisem technicznym, co tam miasto zamierza wykonać dostępne są na stronie  www.konsultacjespoleczne.pila.pl

Miasto zachęca do kupna gminnych działek, które znajdują się w południowej części ul. Krzywej w sąsiedztwie skrzyżowania z ulicą Zachodnią. Działki te przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorców. Są to tereny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na funkcje zabudowy usługowo –produkcyjnej, składów i magazynów.

Sebastian Daukszewicz

ruszaja_konsutlacje_spol11

ruszaja_konsutlacje_spol10 ruszaja_konsutlacje_spol09 ruszaja_konsutlacje_spol08 ruszaja_konsutlacje_spol07 ruszaja_konsutlacje_spol06 ruszaja_konsutlacje_spol05 ruszaja_konsutlacje_spol04 ruszaja_konsutlacje_spol03 ruszaja_konsutlacje_spol02 ruszaja_konsutlacje_spol01 ruszaja_konsutlacje_spol00